Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Arbetsförmåga ska bedömas mot angiven yrkesgrupp från sept 2022

Försäkringskassan har de senaste åren haft de mest fantasifulla hänvisningar till arbeten som de anser vara normalt förekommande och därmed har myndigheten nekat den enskilde sjukpenning och hänvisat denne att söka bytt arbete. Det här har inneburit, förutom ett enorm kompetensslöseri för hela samhället, en stor rättssäker katastrof med ofta livslånga konsekvenser för den enskilde.

Propositionen ”Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring” (Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU5) debatterades den 27 oktober 2021 på förmiddagen och senare på eftermiddagen var det dags för omröstning.

Vid omröstningen så röstade riksdagen ja, med undantag för Moderaterna, så förslaget gick igenom så nu kommer regeringens förslag om att ändra i reglerna att börja gälla från den 1 september 2022.

Försäkringskassan ska då vid bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan göras mot förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Den här ändring som gick igenom (se omröstningen ovan), och tillsammans med ett kommande kunskapsstöd för bedömningarna, innebär det att det inte är någon ändring av begreppet normalt förekommande arbete. Ändringen innebär, enligt regeringens förslag, att Försäkringskassans beslut ska bli tydligare och lättare att förstå för den försäkrade. Riksdagens tror dessutom att det nu genom nya ändringarna undviks det att bedömningar kommer att göras på ett schablonartat sätt.

Försäkringskassan ska, tillsammans med Arbetsförmedlingen, på uppdrag av regeringen ta fram ett kunskapsstöd/material som myndigheterna ska använda vid bedömningen av arbetsförmåga. Stödet ska, enligt regeringen, ange yrkesgrupper med likartade arbetsuppgifter och likartade krav ur ett medicinskt hänseende och det ska genomföras i samråd med arbetsmarknaden parter, samt vid behov även med bland annat Socialstyrelsen, och ska vara klart 31 maj 2022.

Det här kunskapsstödet hoppas socialförsäkringsutskottet blir tillgängligt för allmänheten. #116omdagen anser att det måste bli tillgängligt för att rättssäkerheten ska kunna säkerställas. Vi kan inte se hur man kan acceptera ett kanske i den frågan.

Införs 1 september 2022
Det debatterades och röstades även om tidpunkten för införandet av det nya och förslaget var att det skulle börja gälla 1 september 2022. Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna ville se att det gäller direkt och röstade därför nej. Övriga röstade för att tidpunkten skulle bli i sept 2022.

Vi på #116omdagen undrar varför bestämmelserna måste invänta ett nytt kunskapsunderlag Det finns dessutom en hel del om arbetsförmåga om man letar, bland annat ett kunskapsunderlag som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan redan år 2013 gjort. Vi har lagt länkar här nedan till några intressanta publikationer.

Uppföljning av lagändringarna – röstades nej
SD och KD ville att de nya lagändringarna skulle följas upp efter en tid för att man skulle utvärdera hur de fungerade, men det röstades ner av de andra.

En mer generös tillämpning – röstades nej
V ville att regeringen skulle återkomma med förslag som leder till en mer generös tillämpning som mer överensstämmer med vad som anges i delbetänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” (SOU 2020:6). Det röstades ner.

Ytterligare åtgärder inom sjukförsäkringen – röstades nej
V ville att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt att bedöma den försäkrade utifrån hans eller hennes befintliga skick. Vid bedömning av den försäkrades arbetsförmåga bör hänsyn tas till bl.a. ålder, kön och tidigare arbetslivserfarenhet. V vill också att regeringen ska slopa rehabiliteringskedjan och återkomma med förslag till en ny rehabiliteringsmodell utifrån steg-för-steg-modellen. Försäkringskassan bör tillsammans med den försäkrade, och oftast vård- givaren, avgöra när det är dags att pröva nästa steg. Det röstades ner.

När vi lyssnade på debatten i riksdagen så blev vi lite förvånade över samstämmigheten från partierna (utom Moderaterna) eftersom vi just nu nagelfar deras skuggbudgetar, och nyligen lagda motioner, kring sjukförsäkringen. Det kändes som det är helt olika partier som skriver budgetar och motioner än de som talade i onsdags. Självklart välkomnar vi en mer insiktsfull riksdag i frågan kring sjukförsäkringen om det är så. För det behövs.

Genom åren har vi insett att ord och regler har olika värde och betydelse för olika människor och myndigheter. Försäkringskassan har tillåtits vara väldigt kreativa i sina tolkningar hittills, vilket orsakat en situation som drabbat många tusentals människor. #116omdagen hoppas innerligt att det är slut med det nu, för de som är i behov av sjukförsäkringen förtjänar bättre. Håll tummen.Annons


%d bloggare gillar detta: