Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vi önskar rättshjälp till de som får avslag

Vid ett avslag på sin sjukpenningsansökan/förlängning står individen där väldigt hjälplös. Man känner sig som en liten myra som står i vägen för en skenande elefantgrupp. Det känns maktlöst och helt hopplöst.

Försäkringskassan har mängder av jurister och nyligen begärde generaldirektören även ett stort tillskott med pengar för att anställa ytterligare jurister. Dessa skulle se till att regler och lagarna följs, vilket känns märkligt eftersom de redan har ett stort antal kontrollenheter och mängder av jurister. Och ändå fortsätter avslagen på sjukpenning på samma grunder vi sett genom åren.

När man är sjukskriven av en läkare på grund av olika orsaker så betyder det oftast att personen inte mår bra. Speciellt vid de längre sjukskrivningarna. Vid gruppen om psykisk ohälsa så är det kognitativa ofta påverkat på olika sätt och att då vid ett avslag veta exakt hur man ska göra för att skydda sig själv från att bli av med sin SGI, samtidigt som man kämpar för att kunna få mat på bordet och bo kvar i sin bostad, är för även en frisk person en mycket, mycket svår situation.

Om man ser till statistik och de utredningar och rapporter som bland annat Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) publicerat så får de som kommer från Mellanöstern, Nordafrika, Turkiet samt Afrika söder om Sahara högst andel avslag, speciellt om de kommit till Sverige i vuxen ålder. Lägst andel avslag får inrikes födda och de från Norden. Men även ålder, yrke, kön, utbildningsnivå och inkomstnivå tycks påverka hur ofta man får avslag på sjukpenningen.

Vi kan inte tolka det på annat sätt än att vid en exempelvis komplettering så har den som har mer kunskap eller stöd bakom sig att kunna bemöta den varningen om avslag. Medan den som exempelvis arbetar med ett yrke som inte ger så mycket inkomst oftast varken har social nätverket, kunskapen eller vetskapen av hur man ens överklagar ett beslut. Vilket är fullt förståeligt då det är en djungel av regler och lagar.

Så vad händer när personen som fått ett besked om att denne inte beviljas sjukpenning för sin sönderslitna rygg, trasiga kropp eller totalt utmattade hjärna? Paniken är fullständig och det är ett fåtal som ens orkar tänka att man ska försöka överklaga. Dessutom hör oftast personen om hur hopplöst det är att överklaga för man får inget gensvar i vad som felas för att få ett godkännande. Och vem vet hur man överklagar en motivering som inte ens känns i närheten av relevant med den nedsättning man har.

Människor behöver hjälp i sin rättsliga process. Helst ser vi självklart att den inte ens behövde uppstå på grund av att sjukförsäkringen och Försäkringskassan fungerar såsom det är tänkt, men nu lever vi i verkligheten där det inte sker. Idag finns det exempelvis, enligt bestämmelserna, rätt att få hjälp av Försäkringskassan att överklaga deras egna beslut. Man kan tydligen även få hjälp av förvaltningsrätten när man kommer dit att se över ärendena, men hittills har vi inte hört om en enda som fått den hjälpen.

Så vi önskar att det omgående inrättas ett stor enhet med jurister som enbart ska hjälpa de människor som behöver hjälpen för att överklaga Försäkringskassans beslut. En expertenhet som kan alla kryphål och hur man hjälper individen att inte falla utanför samhällets skyddsramar och trygghetsnät.

Kostar det för mycket? Säg det till Försäkringskassan som fick hundratals extra miljoner för att dessa kunna kontrollera sina avslag för tredje gången innan de går ut till människorna som behöver sjukpenningen. Att vi har ett system som kostar mycket kräver att det åtgärdas omgående. Människorna är inte de som ska straffas och betala priset för att myndigheter och politiker inte kan samtala konstruktivt.

Vi önskar omedelbar rättshjälp till de som får avslagen sjukpenning.

Det räcker inte med att säga att det kommer ske förändringar. Människors liv får konsekvenser nu. Och imorgon. Och hundratusentals människor har redan fått betala ett alldeles för högt pris för det här haveriet.Annons


%d bloggare gillar detta: