Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vi önskar riva muren av tystnad kring FMR

Det pratas om hur rättssäkerheten är i sjukförsäkringen och vad som brister. Vi upplever dock att många glömmer ett område och det gäller de så kallade Försäkringsmedicinska rådgivarna (FMR), förr kallades de tydligen förtroende läkare.

Dessa FMR är några konsulterande läkare som ska tolka läkarintyg för en handläggare som inte förstår det medicinska. Det finns en sida på Försäkringskassans egna hemsida som beskriver funktionen dessa FMR har (samt det försäkringsmedicinska) och ett utdrag därifrån ser ut så här:

”På Försäkringskassan finns cirka hundra försäkringsmedicinska rådgivare. De är läkare och hjälper våra handläggare att förstå medicinsk information från hälso- och sjukvården så de kan värdera informationens betydelse.”

Myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen har skrivit en rapport ”Försäkringsmedicinska rådgivarens roll i enskilda ärenden” om just det här och visserligen är den från 2015, men den är ändå tänkvärd med anledning av den rättssäkerhet som påstås finnas inom sjukförsäkringen.

Enligt alla bestämmelser och skrifter som vi läst från Försäkringskassan så ska den FMR som rådfrågas i ärendet ha relevant kompetens. I verkligheten är det absolut inte så. Man ska också enligt vad vi har läst ha möjlighet att få byta eller få ett andra utlåtande om man som försäkrad ser att den FMR som uttalat sig är ute och cyklar. Men det får man inte om man kontaktar FK.

Allt som handläggaren på Försäkringskassan gör i ärendet ska dokumenteras. Så även hur, varför och resultatet av de ”rådgivningar” som FMR gett till handläggaren vid kontakt. De uppgifterna ser man i den journal som handläggaren skriver och som man kan få hemskickad om man ber om det. I sällsynta fall har vi hört att FK tar betalt för den tjänsten vilket känns helt verklighetsfrånvänt och inte alls i linje med den öppenhet och rättssäkerhet som ska finnas. För oss är det helt obegripligt varför man inte kan få ta del i dessa journaler via Bank-ID eller liknande idag och följa sina ärenden i tid.

Varför anser vi då att dessa FMR och allt kring dem inte är rättssäkert?

För att behandlande och intygsskrivandet läkare eller försäkrad inte får på något vis kontakta denne FMR ens när uppenbara fel begåtts av denne i sin tolkning. Lyckas man ändå få kontakt kan man få ”intressanta” meddelanden från huvudkontoret. FMR är alltså helt fri från all insyn och ändå så dennes roll smygförflyttats från att vara rådgivande till något som handläggaren ofta hänvisar till för sitt avslag och därmed är den försäkrade helt utan rättssäkerhet eftersom en uppföljande dialog inte är möjlig.

Vår uppfattning är att utifrån de ärenden vi läst så har Försäkringskassan utnyttjat FMR till att bli en syndabock och beslutsfattare i ett. Och dessutom en onåbar sådan. Hur rättssäkert är inte det?

Vi tänkte be er som kan och orkar att skicka in uttalanden, i rutan längst ner i inlägget, från en FMR som ni fått. Bara så vi kan skicka med det till politikerna som exempel på verkligheten.

Vi önskar en absolut rättssäkerhet för den försäkrade och det innebär att även FMR och dess roll blir transparent och tillgänglig för alla. Riv muren kring FMR.Annons


%d bloggare gillar detta: