Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vi önskar en översyn av hur Försäkringskassan använder sig av Socialstyrelsens beslutsstöd

När Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan för en sjukskriven person så hänvisar de ofta till Socialstyrelsens beslutsstöd. Oavsett det finns för just den diagnosen eller inte. Vi har personligen sett när handläggaren skriver åt sjukskrivande och behandlande läkare att läsa Socialstyrelsens beslutstöd för att förstå varför Försäkringskassan avslår sjukpenningen – och beslutsstödet finns inte ens för diagnosen. Handläggaren har alltså inte ens själv tittat utan använt beslutsstödet som en ”sköld” för sitt avslag.

Vad är ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd?
På Socialstyrelsens hemsida så står det bland annat: ”Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer som gäller för sjukskrivning generellt och den andra innehåller rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser.”
”Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.”

Även här kommer vi tillbaka till det viktiga som Försäkringskassan glömmer. Beslutsstödet är, liksom läkarintygen, en rekommendation kring sjukskrivningen. Bedömningen kring det här ska ligga på den individuell nivå och utgå från individens förutsättningar genom de begränsningar och nedsättningar just denne person har i sin sjukdom eller skada. Inte något generaler. Inte något kopierat.

Problemet är återigen att Försäkringskassan har tolkat att Socialstyrelsens beslutsstöd för något de ska följa och hänvisa till.

Undersöker man hur många diagnoser som omfattas av ett beslutsstöd så inser man att det gäller det att bli smittad eller drabbad av rätt sjukdom, för det finns inte beslutsstöd till alla diagnoser. Långt ifrån. Det om något borde få Försäkringskassan att backa från sitt ständigt hänvisande till beslutsstöd. Men det gör de inte.

Hittills har vi alltså insett att handläggaren på Försäkringskassan grundar sina beslut på en snabbkurs internt från Försäkringskassan, en FMR som ofta inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen/diagnosen de ”tolkar” och handläggaren lägger även bevisbördan på Socialstyrelsens beslutsstöd som inte finns för alla. Hur känns det? För oss känns det omständigt, dyrt och framförallt rättsosäkert.

Vi önskar att Socialstyrelsens beslutsstöd fick vara ett stöd, en rekommendation för andra, men uppenbart inte för Försäkringskassans handläggare. De ska inte ha möjligheten att få tolka dessa beslutsstöd som att det är deras lag och avslå sjukpenningsansökan för att diagnosen inte finns i beslutsstöden, eller de finns ska intes generaliseras såsom de gör idag. Individuella konsekvenser av den sammantagna sjukdomsbilden står inte där. Dessa finns redan i läkarintyget, eller kan kompletteras vid behov, på just det individuella och utifrån individens förutsättningar.

Vi önskar en översyn av hur Försäkringskassan använder sig av Socialstyrelsens beslutsstöd och varför. Nu har beslutsstödet blivit ytterligare en sköld de kan gömma sig bakom.Annons


%d bloggare gillar detta: