Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vi önskar oss en sjukförsäkring fri från siffror

Att sjukdom kan styras genom siffror av olika värden är för oss alla en gåta, men tydligen inte för de som sätter ut dessa siffror som mål och slutdatum.

Det finns absolut ingen logik i att tro att människor blir friska för att de når ett slutdatum, eller för att de haft för många sjukdagar på ett år. All vetenskap motsäger det, men ändå så finns dessa siffror. Vi har faktiskt svårt att skriva den här önskningen för den gör oss så fruktansvärt arga och förtvivlande. Resonemanget är bortom all sans och logik.

Att man inom politiken vill ha kontroll på att saker inte spårar ur, och att människor utnyttjar de olika resurserna samhället har att erbjuda är fullt logiskt. Men det kan inte vara sunt att misstro att människor väljer sjukdom och behöver en piska för att återgå till arbetet. Vi är fullt medvetna om att det finns de som fuskar, men hittills har det inte redovisats en enda seriös undersökning som visat på att fuskarna är så många som en del vill ge sken av. Det är mest hörsägen som folk sprider vidare, utan att vara källkritiska, tills det uppfattas som en sanning. Värre än skvallerpressen sprids dessa fördomar för att motivera diverse kostnadsbesparingar – och folk sprider vidare ryktet…

Olika partier har haft olika strategier. Det har varit stupstock, rehab-kedjor och sjuktal. Alla lika fel – om dessa används som direkta eller indirekta mål för Försäkringskassans arbete att bedöma arbetsförmåga. Rehab-kedjan är en bra grundtanke trots sin kontrollfunktion, men idag har det blivit en utförsäkringskedja, inte en rehabkedjan.

Att rehab-kedjan finns överhuvudtaget känns som att de som hittade på den inte litade på att Försäkringskassan kunde genomföra sitt rehabiliteringsansvar, utan behövde ha hjälp för hur de skulle agera och när. En grundläggande misstro på myndigheten och dess uppdrag.

Stupstocken känns mer som ett så ofattbart stolpskott och vi bara ruskar på våra huvuden. Hur är det ens möjligt att tro att en långtidssjuk plötsligt skulle bli frisk vid den dagen? Om det nu är så att en långtidssjuk varit oförmögen till arbete så länge borde det finnas andra sätt att hjälpa personen. Vi säger inte att alla ska få automatisk sjukersättning, men om en översyn över hela sjukförsäkringen sker, så kommer möjligheter öppnas upp. Våga se utanför boxen.

Sedan det stora mörkret när det gäller beslut från våra politker – sjuktalsmålet 9.0. Vi finner inte ord. Det är ett mål som vi vet att inte bara dagens ansvariga politiker pratar om, utan även andra men de har sluppit stå till svars. I det här läget spelar det ingen roll för det är genomfört en gång och vi hoppas innerligt att ingen någonsin igen kommer tänka tanken på att genomföra något liknande. Inte ens sätta upp som mål till Försäkringskassan att sjuktalen ska vara låga. För Försäkringskassan kan bara styra mot låga, eller siffersatta, mål genom att bevilja eller avslå. Det finns ingen logik i att tro att folk blir friska vid ett avslag. Återigen är det fördomar som styr. Återigen är det ett omyndigförklarade av vårdens kompetens som lyser igenom. Och återigen är det fördomar kring oss som är sjuka som påvisas. Vi behöver tydligen piskas. Fy ###.

Vi önskar att sjukförsäkringen genomgår en total reform. Inte ändrandet av ord och antal dagar eller siffror. Vi önskar att människan, som sjuk, som vårdande, som beslutande, respekterades mer. Genom det får vi ett öppnare och ärligare samhälle – hoppas vi – där det inte längre blir svårt eller skuldbelagt att prata om problemen. Vågar vi prata känner vi oss tryggare och då mår vi bättre. Många är ”oroliga” över den psykiska ohälsan som ökar i samhället och tror att den kan kontrolleras genom fler och snabbare kontroller. Vi tror mer på att visa, efterleva och sträva efter kunskap.

Vi önskar att sjukförsäkringen inte begränsas eller styrs genom siffror och dagar. Sjukförsäkringen är för människan och för samhället, inte för ett excelark eller en budget. Sjukförsäkringen blir inte trygg genom siffror. Den blir trygg genom respekt och kunskap. Sjukförsäkringen måste bli mänsklig. Våga se utanför boxen.

Vi önskar oss en mänsklig, rättssäker och trygg sjukförsäkring. Utan siffror, men med mer vetenskap, kunskap och sunt förnuft.

(PS. Vi önskar inte. Vi kräver det)Annons


%d bloggare gillar detta: