Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”bytte arbete men våren 2020 klarade jag inte mer”

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2020

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
1 mån 

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
PTSD, utmattningsdepression 

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
100%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Sparpengar

Om avslaget var för en tid sedan, hur försörjer du dig nu?
Tvingat mig själv tillbaka i arbete på heltid. 

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
Inte tillräckligt sjuk. Borde kunna söka andra, normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

• • •

Jag upplever att jag har gjort allt ”som man ska”: fullföljt hela skolgången, eftergymnasial utbildning vid universitet fyra-fem år. 
Heltidstjänster – ibland t o m flera anställningar parallellt. 

Anställdes vid en offentlig organisation där trakasserier och mobbning är vanligt förekommande. 

Två psykologer, oberoende av varandra, kunde snabbt konstatera tydliga tecken på PTSD. 

Jag misstänkte tidigt att Försäkringskassan inte var att räkna med, efter otaliga historier från medarbetare som hade fått avslag och där Försäkringskassan tryckte på rehabiliteringskedjan och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. En process som sällan fungerar i praktiken. 

Jag gjorde mitt bästa att byta tjänst, fick flera förslag och erbjudanden om arbete (smickrande förstås) och tog tjänstledigt för ett annat arbete – men våren 2020 orkade jag inte mer. 

Jag var för märkt av min PTSD och min utmattning efter långvarig mobbningen (varav vissa utförda av en f d medarbetare vid Försäkringskassan). 

Försäkringskassan avslog givetvis sjukpenningen med motivet att jag var tjänstledig, tillräckligt frisk att finna annat arbete. 

/Pernilla 

Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: