Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Försäkringskassan beordrar min son att dagen efter den stora operationen infinna sig på Arbetsförmedlingen”

Här berättar en pappa om sin sons kamp mot både sjukdom, vården och Försäkringskassan. Sonen blev nekad sjukpenning 2017 efter 2 veckors sjukskrivning för bröstsmärtor som senare visade sig vara en rektal tumör.

• • •

Nedan följer kortfattad redogörelse för min sons sjukdomsperiod där Försäkringskassans handläggare ljuger och stjäl och Primärvården ignorerar fallet och dessutom underlåter att utföra erforderliga undersökningar.

Insjuknande 2017-05-29. Mer än 5 gånger med bröstsmärtor, takykardi, domningar i vänster arm, akut med ambulans till akutmottagning. EKG och kastas ut med diagnos panikångest och oro. Sjukpenning beviljas 2 veckor och nekas därefter.

Blod i avföring, takykardi, smärtor i bröstet, blodbrist, domningar i vänster arm, D-vitaminbrist blir på vårdcentralen behandlad med D-vitaminer och sjukgymnastik för diagnos panikångest.

För att dämpa de mycket kraftiga bröstsmärtorna skulle han ta Nitrospray och om det inte skulle hjälpa skulle han ringa 112.

2018-06-06, efter 1 år och 2 veckor hittas en rektal tumör.

2018-10 Operation efter 4 månader måste avbrytas och orsakas av att tumören under den långa väntetiden hunnit växa sig för stor.

2018-10 Efter ytterligare 2 veckor ett öppet kirurgiskt ingrepp på ca 4 timmar av ett mycket hängivet operationsteam klarar borttagningen av tumören och stomi kan undvikas.

Det första Försäkringskassan gör efter insjuknandet i maj 2017 är att sänka sjukpenninggrundande inkomst. Efter 2 veckor med sjukpenning nekas begäran om sjukpenning i fortsättningen för att därefter beviljas endast under tiden med sluten vård och mycket kortvarigt i direkt anslutning. Sjukpenning under rehabiliteringen nekas. Försäkringskassan beordrar min son att dagen efter den stora operationen infinna sig på Arbetsförmedlingen. 

Försäkringskassan nekar sjukpenning och beordrar min son att bli arbetslös. Björn har nekats sjukpenning i storleksordningen 150.000 kr och har han behövt låna privat för att inte behöva sälja sin bostad,
Försäkringskassan hänvisar i sina avslag till sina egenkonstruerade regler och bryter mot lagstiftningen som säger att en sjuk och arbetsoförmögen person har rätt till sin lagstadgade ekonomiska trygghet i form av sjukpenning.

Efter operationen har samtliga tidigare symptom försvunnit och Försäkringskassan avslår begäran om sjukpenning för rehabilitering trots att min son inte kan utföra något fysiskt arbete på grund av att han har problem med tarmar och mage efter operationen. Trots att samtliga symptom försvann efter operationen ljuger handläggarna på Försäkringskassan, nekar sjukpenning för tiden innan man fann tumören och även för rehabiliteringsperioden.

/Pappa Ture

Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: