Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Berättelser om konsekvenserna att förlora sin SGI – del 1

De närmsta dagarna presenterar vi de berättelser som kommit in på vår fråga kring förlorad SGi (sjukdomsgrundande inkomst).

Det är Försäkringskassan som beslutar vilken SGI man har utifrån olika faktorer. Försäkringskassan är även de som beslutar om du är så sjuk och därmed oförmögen till arbete som din undersökande och sjukskrivande läkare intygar. För att skydda sin SGI så måste man arbeta eller vara aktivt arbetssökande. Arbetsförmedlingen bedömer utifrån samma sjukintyg mm som Försäkringskassan när du skriver in dig som arbetssökande hos dem, och deras bedömning kan av naturliga skäl skilja sig från Försäkringskassans. Då riskerar man att bli nollad/bli av med sin SGI.

Ingen SGI = ingen, eller mycket låg, ersättning vid sjukdom, föräldraledighet eller vid vård av barn.

Ingen SGI = livslånga konsekvenser


Efter 40 år på arbetsmarknaden
blev jag utan sjukpenning, multisjuk,
kommer aldrig tillbaks till arbetslivet
och hela min ekonomi rasade.

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI? 
3 år

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2017

Har du fått tillbaka din SGI?
Nej

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Ja

Var sjukskriven, fick brev från Försäkringskassan att jag utförsäkrades, första arbetsdag efter jag mottagit brevet skulle jag skriva in mig på Arbetsförmedlingen för att inte förlora mitt SGI.

Sagt och gjort, skrev in mig på plats, detta var 24 mars 2017, min sjukskrivning löpte till sista mars. A-kassan kom igång, och i augusti blev jag väldigt sjuk igen och ansökte om sjukpenning, då kom info om att mitt SGI var nollad på grund av att vid inskrivningen på Arbetsförmedlingen hade jag talat om att min sjukskrivning gick ur slutet av månaden, så Arbetsförmedlingen skrev in mig med ”förhinder”…

Så efter 40 år på arbetsmarknaden blev jag utan sjukpenning, multisjuk, kommer aldrig tillbaks till arbetslivet och hela min ekonomi rasade. Försökte få Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att medge felet men båda enheterna skyllde på varandra.


”Försäkringskassan kunde inte ens
berätta när de hade nollat min SGI”

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI?
90 dagar

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2015

Har du fått tillbaka din SGI?
Nej

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Ja

Många års kamp om att få vara sjuk, inskriven och deltog i Arbetsförmedlingens aktiviteter hela tiden och plötsligt var min SGI nollad. Utan meddelande från Försäkringskassan, de kunde inte ens säga när det hade nollats, utan bara konstatera att nuvarande status var 0! Har inte fått en krona från Försäkringskassan och fortfarande sjuk.
/Anonym


Kämpat mot Försäkringskassan, Förvaltningsrätten, och kammarrätten ensam, utan ekonomiska möjligheter till juridisk hjälp, sjuk och utmattad.”

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI?
1 år

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2016

Har du fått tillbaka din SGI?
Nej

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Ja

Är fortfarande sjukskriven, utförsäkrad. Utan sjukpenning i 4 år, beroende av min sambo som betalar allt. 

Slutat med allt som för andra är helt normalt, ex restaurang, café, kläder, skor, frisör, nya glasögon får bero, tandläkare bara akut, presenter till barnbarn, julklappar, resor – ja allt som kostar pengar. 

Man blir isolerad, vänner slutar höra av sig. Kan ju ändå ej hänga med på något och de kan ju inte bjuda i all oändlighet. 

Man kan likna det vid karantän…i 4 år. 

Man tappar självförtroende, självkänsla, blir folkskygg, vill inte vara andra till last. Dessutom påverkar det pensionen. Har arbetat i över 40 år, betalat skatt, aldrig haft ett bidrag, och nu kastad på soptippen, hamnat mellan stolarna. 

Kämpat mot Försäkringskassan, Förvaltningsrätten, kammarrätten ensam, utan ekonomiska möjligheter till juridisk hjälp, sjuk och utmattad. Allt detta har för övrigt gjort mig sjukare idag. 

Ska tilläggas att min läkare varit fantastisk och gjort allt i sin makt. En makt som fråntagits läkarkåren eftersom deras kunskap inte räknas. Man blir ledsen…


Jag hankat mig fram på allmosor från mina föräldrar och vänner, men även välgörenhetsorganisationer.”

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI?
Minst 5 år

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2015

Har du fått tillbaka din SGI?
Nej

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Ja

Jag har utmattningsyndrom och jag blev av med min SGI efter jag var tvungen att bevisa för Försäkringskassan att jag inte kunde jobba.

Jag fick en månad på mig att bevisa det och jag kunde ej få tag på min ordinarie läkare som var på semester under denna tid. Så jag blev utskriven.

Jag visste ju att jag inte kunde jobba då jag mådde så dåligt så jag skrev inte in mig på Arbetsförmedlingen. Efter som jag inte gjorde det så nollade Försäkringskassan min SGI.

Sedan dess har jag hankat mig fram på allmosor från mina föräldrar och vänner, men även välgörenhetsorganisationer.

Mitt välmående blev ickeexisterande och jag utvecklade ett drogberoende för att jag över huvudtaget kunna klara av mitt liv då jag inte fick den hjälp jag behövde av staten som jag skulle få.

Nu i år så har jag fått hjälp av 2 terapeuter som har arbetat med mig och mitt mående vilket har äntligen vänt upp igen och jag väntar på besked om min antagning till lärarutbildningen till hösten och då startar mitt nya liv.


Jag var så dålig att jag varken klarade av att anmäla mig till Arbetsförmedlingen som arbetssökande eller överklaga beslutet”

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI?
180 dagar

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2017

Har du fått tillbaka din SGI?
Nej

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Ja

Jag råkade ut för utmattningssyndrom. När jag blev utförsäkrad var jag så dålig att jag varken klarade av att anmäla mig till Arbetsförmedlingen som arbetssökande eller överklaga beslutet, så jag förlorade mitt SGI.

Jag klarade mig på ett avgångsvederlag från min tidigare arbetsgivare, och hoppades att det skulle räcka tills jag blev frisk. Det blev inte så.

Nu söker jag försörjningsstöd från kommunen samtidigt som jag går på ME-utredning. Jag är så rädd att hamna på gatan när kroppen värker, hjärndimman är svår och sömnbehovet är oändligt.


Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: