Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Berättelser om konsekvenserna att förlora sin SGI – del 2

De närmsta dagarna presenterar vi de berättelser som kommit in på vår fråga kring förlorad SGi (sjukdomsgrundande inkomst).

Ingen SGI = ingen, eller mycket låg, ersättning vid sjukdom, föräldraledighet eller vid vård av barn. Ingen SGI = livslånga konsekvenser.

Läs alla berättelser från människor som hamnat mellan de så kallade stolarna.


Arbetsgivaren hade inget intresse,
arbetsförmedlingen ville inte ta emot mig. Försäkringskassan följde sina riktlinjer
och jag var skadad.

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI? 
2 år

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2016

Har du fått tillbaka din SGI?
Ja. Nytt arbete efter ännu en operation 2017, ett hårt år med heltidsarbete.

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Nej

En svår ridolycka 2014. Oförmögen att gå tillbaka till nattjobbet i vården efter 28 år. Arbetsgivaren hade inget intresse, arbetsförmedlingen ville inte ta emot mig. Försäkringskassan följde sina riktlinjer och jag var skadad.

Ännu en ny stor operation 2017, helt utan inkomst och SGI.

Samhället sviker till 100 % när det händer efter ett helt arbetsliv och skattebetalare faller. Fallet blir ännu högre när man är låginkomsttagare. Jag har inte haft många sjukdagar i mitt liv. Känner mig otroligt kränkt som medborgare och lågutbildad.


”Hade ett bra arbete
med hög lön med hög SGI,
som nu är nollad.”

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI?
180 dagar

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2018

Har du fått tillbaka din SGI?
Nej

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Nej

Arbetar cirka 40 % med lättare arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare. Blev utköpt av min tidigare arbetsgivare som jag arbetade hos när jag blev sjuk.

Håller nu på att bygga upp min SGI igen. Hade ett bra arbete med hög lön med hög SGI, som nu är nollad.


Försäkringskassan nollade min SGI för att Arbetsförmedlingen kodat mig fel i deras system. Arbetsförmedlingen rättade sitt misstag,
men det gjorde inte Försäkringskassan”

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI?
6 år

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2016

Har du fått tillbaka din SGI?
Nej

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Ja


Efter 5 års sjukskrivning på olika nivåer bestämde Försäkringskassan att utförsäkra mig. Detta var 2015. Blev då tvungen att avsluta min anställning sedan 30 år tillbaka för att få ett avgångsvederlag. Behövde pengarna då jag precis blivit ensamstående och 2 barn.

Kort tid efter 2016 tog Försäkringskassan bort min SGI. Trots att jag var inskriven på Arbetsförmedlingen och gjort vad som krävdes av mig (fortfarande sjuk).

Grunden till att Försäkringskassan nollat min SGI berodde på att Arbetsförmedlingen kodat mig fel i deras system. Detta rättade Arbetsförmedlingen till retroaktivt och skrev intyg till Försäkringskassan, men det brydde sig inte Försäkringskassan om.

Är utförsäkrad utan SGI och överklagar nu avslag på sjukersättning.
/Mvh Carina

 


Utförsäkrad från Försäkringskassan
september 2017 och utskriven från
Arbetsförmedlingen i december samma år,
då Arbetsförmedlingen inte ansåg mig arbetsför.”

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI?
2 år

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2017

Har du fått tillbaka din SGI?
Nej

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Ja

Utförsäkrad från Försäkringskassan september 2017 och utskriven från Arbetsförmedlingen i december samma år, då Arbetsförmedlingen inte ansåg mig arbetsför.

Försökte ansöka om sjukpenning igen men blev nekad. 

Drabbades av stor ångest och förlorade ett tag livsviljan. Mina sjukdomssymptom och allmänna hälsa har förvärrats. Att förstå att samhället inte stöttar när man är som svagast är hemsk upplevelse. 
Har nu med hjälp an ombud sökt sjukersättning/fått avslag och inväntar nu besked från förvaltningsrätten.


Fick tillbaka min SGI efter en
dom i Förvaltningsrätten, men sedan togs
den bort igen sept 2019 av Försäkringskassan.”

Hur länge hade du varit sjukskriven när du blev av med din SGI?
2 år

Vilket år blev du av av med din SGI? 
2018 (Avstängd SGI 2018 april fick tillbaka igen efter domslut om rätt till sjukpenning 1 Sept 2017 till 31 mars 2018)

Har du fått tillbaka din SGI?
Ja och nej. Fick tillbaka min SGI efter en dom i Förvaltningsrätten, men sedan togs den bort i igen sept 2019 av Försäkringskassan.

Är du fortfarande oförmögen till arbete (sjuk)?
Ja

Heltidsjuk sedan 18 feb 2016, avstängd sjukpenning 1 okt 2017. Fick avslag i förvaltningsrätten, men fick rätt i Kammarrätten febr 2020 och fick sjukpenning för 1 Sept 2017 till 31 mars 2018.

Fick sedan i mars 2020 avslag från förvaltningsrätt för nästa period, den som Försäkringskassan slagit ihop 1 april 2018 till 31 augusti 2019??, har begärt prövningstillstånd i Kammarrätten.

SGI är borta sedan 1 Sept 2019… Ett beslut som ändrats flera gånger, så jag blir snurrig, men….


Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: