Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Frågor till partierna och deras svar, omgång 1

*uppdaterade inlägg pga fler svar inkomna. Vi hade hoppats på att alla partier tog chansen och svarade på kompletteringsrundan, men några uteblev tyvärr.

När det gäller sjukförsäkringen så är det många luddiga svar och formuleringar från de ansvariga, vilket gör att alla vi som ska ta ställning till deras yttrande kanske missförstår. Politikerspråk är inte alltid lätt att få någon klarhet i och vi på #116omdagen tänkte därför utmana våra politiker i socialförsäkringsutskottet genom att sända dem 5 frågor i olika omgångar där de ombeds svara ja eller nej. Vi tycker att alla är förtjänta av raka, enkla svar.

Vi presenterar svaren i ”budskapsrutor” och i inläggen vi skriver till dessa så redovisar vi även de politikersvar som de trots allt ger. Vi hoppas att den här serien av frågeomgångar kommer att hjälpa oss alla att få ett bättre grepp om hur politikerna tänker agera i sjukförsäkringsfrågan.

Längst ner i inlägget finns det en ruta
ni kan skicka in frågor ni vill ställa till politikerna.
Passa på.

Vi har ställt 5 frågor i 5 omgångar hittills till partierna.
Läs de andra frågorna och svaren här (klicka på en knapp nedan):

V: Ja, läkarintygen måste ges större betydelse i sjukskrivningsprocessen.

MP: Vårt mål är att alla de som inte kan arbeta på grund av sjukdom ska få sjukpenning eller sjukersättning plus hjälp och stöd att komma tillbaka. Det innebär att Försäkringskassan inte ska kunna överpröva läkarintygen på det sätt som sker i dag. Miljöpartiet anser dessutom att ingen ska nekas sjukpenning för tid som hen redan varit sjukskriven.

C: Läkarintyg ska givetvis gälla och gör det också. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det är Försäkringskassan, inte läkaren som beslutar om rätten till sjukpenning.

M: som en del av underlaget för beslut som Försäkringskassan skall fatta.

SD: Vi anser att läkarens bedömning måste börja väga tyngre än vad den gör idag. Samtidigt måste systemet också ha vissa ramar och man vet att pressen på en enskild läkare att gå en patient till mötes kan vara ganska stark. Därför bör Försäkringskassan fortfarande ha möjlighet att ta upp vissa fall till diskussion och fördjupad bedömning när detta är uppenbart befogat.

V: Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan utifrån läkarens utlåtande. Dessa bedömningar måste genomföras korrekt och rättssäkert. Idag brister de och regelverket är i flera avseenden för hårt. Detta vill vi förändra så att den som är för sjuk för att arbeta får ersättning och rätt till rehabilitering.

MP: Så som systemet ser ut idag är det Försäkringskassan som bedömer arbetsförmågan utifrån läkarnas sjukintyg. Det finns i grunden en rimlighet i detta. Men för att det ska fungera så måste hanteringen av sjukskrivningen bli bättre än idag både hos läkarna och hos Försäkringskassan. Försäkringskassan behöver få tydliga underlag från läkarna och om det finns oklarheter så ska det vara Försäkringskassans skyldighet att hämta in mer information – det ansvaret ska inte ligga på den som är sjuk. Försäkringskassan kan inte heller ha mål som kan leda till att människor nekas sjukskrivningar för att få ner sjuktalet.

C: Ja, vi har inget annat förslag. Däremot behöver samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bli bättre. 

M: Ja, försäkringskassan skall ha uppdrag att bedöma arbetsförmågan utifrån exempelvis de underlag som man har att tillgå i form av läkarintyg etc.

SD: Nej inte ensam. Den bedömningen ska sjukvården (en läkare),
försäkringskassan och arbetsgivaren göra tillsammans.

Vår fråga var lång: De Försäkringsmedicinska rådgivarna (FMR) är idag helt onåbara för dialog och säkerställande av fakta/kunskap i det de ”tolkar”, vilket förhindrar all form av rättsäkerhet. Är det något ni står bakom?

V: Nej. Det är viktigt att beslut om sjukpenning och motiven bakom dem är tydliga och transparenta. Därför måste FMR vara nåbara.

MP: Nej.

C: De försäkringsmedicinska rådgivarna är ju just rådgivare till handläggarna, de fattar inga beslut. Det är upp till myndigheten hur de organiserar sin verksamhet.

M: Ja, de försäkringsmedicinska rådgivarna har i uppdrag att ger försäkringskassans handläggare stöd i att förstå och analysera informationen i läkarintygen.

SD: Nej att de är helt onåbara står vi inte bakom. Däremot kanske det kan vara svårt att efterleva att de alltid ska kunna stå allas till förfogande för samtal och möten.

V: Nej. Vänsterpartiet har länge drivit att det ska finnas en större flexibilitet i sjukpenningen och att man bör kunna ta ut den på fler nivåer än idag. Hur man förlägger sin arbetstid bör också kunna vara mer flexibelt.

MP: Nej. Vi vill helt ta bort de fasta procentsatserna. Sjukskrivningens omfattning ska helt och hållet utgå från behoven.

C: Nej, vi tycker att regelverket bör vara mer flexibelt för att underlätta en successiv återgång i arbete.

M: Ja.

SD: Nej, det är inte bra. Vi anser att det ska införas en steglängd à 5 procent. Den nivå som man kan få möjlighet att arbeta och vara sjukskriven måste bli mer flexibel för att kunna anpassas till individens förmåga.

(Vår fråga i helhet: Kommer ni återinföra någon form av siffermål för sjukförsäkringen, typ sjukpenningtal?)

V: Nej. Siffermål i sjukförsäkringen är skadligt och leder till en problematisk styrning av Försäkringskassan.  

MP:

C: Nej vi har inga sådana förslag.

M: Vi har inga sådana förslag.

SD: Nej. Vi har sett vilka negativa konsekvenser detta fått tidigare inom
sjukförsäkringen och det är inget att eftersträva igen.Annons


%d bloggare gillar detta: