Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Jag skulle klara ett ”normalt förekommande” på arbetsmarknaden som varken skulle vara kognitivt eller fysiskt krävande.”

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2020

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
10 månader

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
Biverkningar med kognitiva och fysiska besvär av cancerbehandling 

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
50%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Med inkomst av deltidstjänstgöring på 50%.
Jobbar nu heltid igen ( totalt sjukskriven helt och till viss del 15 månader.

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
Försäkringskassan anser inte att de ”besvär” som jag fått av cancerbehandling var tillräckliga för beviljande av sjukpenning, då de ansåg att jag skulle klara ett arbete som är ”normalt förekommande” på arbetsmarknaden som varken skulle vara kognitivt eller fysiskt krävande.

• • •

Genomgick operation, cytostatikabehandling, strålbehandling och antikroppsbehandling mot återfall i bröstcancer. Efter 10 månader, under kvarvarande behandling, ansågs de biverkningar som jag tampades med inte längre vara skäl till att inte börja arbeta 100% på ett jobb som varken var kognitivt eller fysiskt belastande och normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Då jag inte hade för avsikt att avsluta min fasta tjänst som polis för att söka ett annat jobb (normalt förekommande på arbetsmarknaden) utan istället arbeta för att stärka upp mina kognitiva och fysiska förmågor för att, när min kropp och knopp, återhämtat sig kunna arbeta heltid igen blev jag sonika nekad fortsatt deltidssjukpenning.

Min rehab och upptrappning av arbete till 100% igen tog totalt 15 månader – nekad sjukpenning from månad 10. 

 /AnnikaAnnons


%d bloggare gillar detta: