#116omdagen

”Försäkringskassan och sjukförsäkringen har orsakat sämre mående än mina hälsoproblem”

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2019, 2022

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
1,5 år

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
SLE, Sjögrens syndrom

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
50%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Arbete 50%, A-kassa, föräldrar

Om avslaget var för en tid sedan, hur försörjer du dig nu?
A-kassa om den beviljas

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
Jag kan klara annat vanligt förekommande arbete

• • •

Jag har haft SLE sedan jag var 16, och är idag 56. Jag har kunnat arbeta hela tiden men valde att utbilda mig vid drygt 30 då jag kände att industriarbete inte skulle fungera länge till. På den tiden var det mycket värk. Vid tiden för omskolning märkte jag att symptombild förändrades och istället för värk så kom fatigue, en fruktansvärd trötthet. Mönstret var detsamma att symptomen blev värre vid överansträngning. Någon gång kring 2010 fick jag även diagnos Sjögrens syndrom, vilken också ger denna trötthet. Fatigue är bland de vanligaste symtomen på båda diagnoserna. 


2017 blev det ohållbart att arbeta 100% och jag fick 25% sjukskrivning. Det blev inte bättre så efter några månader fick jag 50% sjukskrivning. Det blev då ett helt annat liv där måendet blev mer stabilt och jag kunde vara delaktig i familjelivet på ett sätt som inte fungerat innan. Köra barn, diska och städa. Jag måste ändå tänka på att hålla en bra balans även när jag är ledig, för jag får inte mer energi av ledighet. Energin räcker på förmiddagen sen är tanken tom, jag sover oftast på eftermiddagen, oavsett jag jobbar eller har ledigt. Jag gick med sjukpenning fram till våren 2019 utan krångel och utan någon kontakt med Försäkringskassan (benämnd FK fortsättningsvis). Jag hade hört så mycket negativt om dem så jag kontaktade inte dem heller då jag inte ville ”väcka den björn som sover”. Nu har jag upptäckt de var långt mycket värre än jag hört innan. 


Efter en rehabperiod på 4 veckor 2019 med rehabersättning började mina problem. När jag åter sökte sjukpenning efter denna i april 2019 var det helt stopp att få någon som helst hjälp av Försäkringskassan. Jag var inget ärende längre då jag inte hade rätt till sjukpenning. Vart var de då under det 1,5 år jag hade sjukpenning? Jag gick ca 6 månader och kompletterade intyg och stred för att få hjälp innan slutligt avslag kom. Under denna tid hade jag flera underliga kontakter med handläggare. En glömde lägga på telefonen efter vårt samtal så jag hörde hur hon pratade med en kollega om klienter, i en ton som om klienterna var motståndare i ett annat lag. En annan handläggare föreslog jag kunde söka jobb på MIO och provsova sängar, utifrån min problematik med trötthet. Jag har sedan drivit dessa båda saker till chefer på FK. Jag tror det finns en kultur på FK vars syfte är att skapa distans till försäkringstagarna, för att klara utföra det inhumana uppdrag de har. 


Jag kunde efter avslag söka AFA som skulle ge ersättning de 6 obetalda månader som utredningen resulterade i informerades jag om. Dock fick jag knappt halva tiden då det fanns en regel att om man var ledig 30 dagar så upphörde försäkringen gälla. Det var ju semesterperiod så naturligtvis hade jag prickat in det under tiden. 


Vid utförsäkring hänvisas jag också till Arbetsförmedlingen (AF) och A-kassan helt enligt hur socialförsäkringen är tänkt. Det visade sig då att de räknat ner min beräknade veckoarbetstid p.g.a. att jag gått utan ersättning 6 månader under utredningstiden. Utredningstiden på FK är alltså inte ”fredad” i nästa instans, A-kassan. Det kan vara värt att tänka på i en situation där man funderar på att strida vidare vid kommunicering. Jag anser det är en stor rättsosäkerhet att inte kunna driva sitt ärende utan att vara rädd att behöva lida för det i senare skede. 


I och med att a-kassan räknat ner veckoarbetstiden så sjönk inte bara den ersättningen utan även ersättningen från fackets inkomstförsäkring. Det har varit mycket undantag jag upptäckt som jag aldrig hört talas om i reklamen. 


När jag blev aktuell på AF gjorde de samma bedömning som sjukvården, att jag hade 50% arbetsförmåga. 50% jobbade jag ju redan på mitt ordinarie arbete så det fanns därför inte mycket de kunde göra för mig.

Trots AF:s bedömning av min arbetsförmåga till 50 % gick det inte få FK på nya tankar. Jag kan enligt dem jobba 100% på något obestämt arbete, ett arbete vilket i praktiken då skulle fungera som medicin eftersom jag inte fungerar 8 timmar någon gång. Ingenting att hämta på FK för jag är 100% arbetsför hos dem och inget att hämta på AF för jag är 50% arbetsför hos dem, och det jobbar jag ju redan. Dagarna på A-kassan tar så småningom slut men sjukskrivningarna och kampen med FK fortsätter. Jag börjar ta ut min tjänstepension för att vi ska klara oss.

Sommaren 2021 kraschar inte bara jag utan även min fru pga all oro för hur det ska gå. Det enda positiva med det är att jag åter fick ersättning, efter knappt 6 månaders utredning. Efter 6 månaders sjukskrivning ville jag börja arbetsträna för att inte fastna hemma och må än sämre. Vi vågade dock inte dra igång utan FK medverkan och det tog ytterligare 3 månader innan vi fick med dem i planeringen.

Till min förvåning var det då helt ok att arbetsträna på min ordinarie arbetsplats, trots att jag under flera år varit utförsäkrad då de tycker det finns andra arbete som jag fungerar bättre på. Vi frågade särskilt om detta men det var inga problem. Vid uppföljningsmöte efter 3 månaders arbetsträning bestämdes att jag skulle arbetsträna ytterligare 3 månader innan jag återgick i arbete. Allt fungerade väldigt bra och jag blev starkare, men strax efter får jag kommunicering att de inte kommer godkänna min sjukpenning.

Där står jag med godkänd arbetsträning (25%) samtidigt som de nekar mig sjukpenning för de tycker arbetsplatsen är fel för mig (läkare och AF bedömer jag klarar 50% pga av detta arbete).

Här blir jag sur (helt vansinnig) på dem och skriver så högt upp i hierarkin jag kan och frågar vad de håller på med. Hur kan de godkänna 6 månader arbetsträning på en arbetsplats de i flera år tyckt varit fel? Vad innebär det att de har ett övergripande samordningsansvar? Vad är handläggarens uppgift inför att bedöma arbetsträning? Hur hanterar de våra skattepengar när de gör så? Hur mycket tid och pengar har alla inblandade aktörer lagt på möten kring detta?

Deras utredningar är under all kritik och det verkar som de har en punktlista med moment de ska bocka av utan tanke på följder för individen. Jag frågade om FK alls har någon annan intension än att bara kontrollera om de behöver betala ut pengar. Har de ingen uppgift att hjälpa individer att finna hållbara lösningar på försörjning? Försäkringskassan raserar helt tilltron till statsapparaten och är ett demokratiproblem t.o.m.

 
Efter detta ringer en väldigt bra handläggare angående min kritik mot myndigheten. Han jobbar med något som heter förstärkt samverkan. Jag frågar vad som krävs för man ska få tillgång till den tjänsten, utifrån att jag nu gått 5 år sjukskriven och aldrig hört om den tidigare? Jag får inget riktigt svar, men nu har jag den förmånen. Eller kanske. Jag är utförsäkrad nu så jag är ju inte ett ärende på FK. Men han var med på möte på AF som nu tar över mig igen.

Nu ska jag genomföra en ny arbetsförmågeutredning under AF för att FK vill det, inte AF. Efter det ska jag söka sjukpenning, och då ska jag få förstärkt samverkan, förutsatt att jag beviljas sjukpenning, och då ska han hjälpa mig. 


5 år sjukskriven och nu, kanske, jag kommer få någon form av hjälp som inte bara handlar om pengar. Försäkringskassan och sjukförsäkringen har orsakat sämre mående än mina hälsoproblem. Jag skulle aldrig kämpat med detta om det inte var för familjens skull. Jag har helt tappat tilltron till Försäkringskassan, och tyvärr till myndigheter över lag. Detta äter upp tankevärlden och förtar lusten att göra saker, ibland lusten till livet med.

/ Conny B

Tillägg:
Skickade in min historia i går och tänkte att nu har väl jag fått alla motgångar. ICKE! Då jag blivit utförsäkrad och stämpeldagarna tagit slut började jag att ta ut min tjänstepension för vi skulle klara oss. Nu har jag åter blivit utförsäkrad och hänvisas till a-kassa, men när jag nu var i kontakt med handläggaren så visar det sig att de måste räkna av för den tjänstepension jag tar ut. Staten har verkligen sett till att det ska vara svårt att inte fungera fullt ut.

%d bloggare gillar detta: