Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

#OBJEKTIVABEVIS – LENA


Lena fick avslag på sin sjukpenningansökan 2021.
Hennes huvuddiagnos är utmattningssyndrom men det nämns även ångest, sömnsvårigheter, PTSD mm. Lena har nu tagit hjälp av jurist för att överklaga till Förvaltningsrätten.

Lena berättar att trots Försäkringskassan inte ansåg att läkaren beskrivit några ”fynd” hörde de aldrig av sig till läkaren utan ansåg underlaget vara tillräckligt för ett beslut.

• • •

Delta du också i vår online-demonstration här!

Genom att ni visar hur Försäkringskassan i sin motivering beskrivit hur era ord inte duger för bevisning och att läkaren inte gjort/sett några sk objektiva fynd, kan vi bevisa att Försäkringskassan agerat fel gentemot lagen.
Vi tillsammans ger vi Försäkringskassan #objektivabevis tillbaka.

Genom åren har vi sett det upprepas gång på gång. Försäkringskassan nekar sjukpenning för att det saknas så kallade objektiva fynd. Enligt lag finns inget sådant krav och nu har Högsta Förvaltningsrätten i en dom meddelat att Försäkringskassan gjort, och gör, fel! Försäkringskassan svarar med att de visst följer lagen och har så gjort sedan tidigare också. Vem har rätt? Läs mer om det här.

Låt oss visa genom en bild på några avslagsmotiveringar från er som nekats. Tillsammans påvisar det ett systemfel, ett trots för rättssystemen och hur uttalanden inte är förankrade i verkligheten och därmed undergräver både rättssäkerheten och orden från de som nekats sjukpenning.

• • •

%d bloggare gillar detta: