Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

#OBJEKTIVABEVIS – SELMA


Selma har fått avslag för 75 procents sjukskrivning 2019 och 2022.

Är utförsäkrad och helt utan inkomst. Har diagnoserna ME/CFS, HSD/EDS, kronisk smärta och insomni. Hon har varit mestadels sjukskriven sedan 2008 och plötsligt 2019 anser Försäkringskassan att hon har full arbetsförmåga, utan att ha rehabiliterats eller ens genomgått någon arbetsförmågeutredning. Och Selma skriver: ”nu verkar jag inte kunna bli sjukskriven för mina diagnoser, de har helt enkelt bestämt sig”.

Avslaget från 2022 ligger hos Förvaltningsrätten. 

• • •

Delta du också i vår online-demonstration här!

Genom att ni visar hur Försäkringskassan i sin motivering beskrivit hur era ord inte duger för bevisning och att läkaren inte gjort/sett några sk objektiva fynd, kan vi bevisa att Försäkringskassan agerat fel gentemot lagen.
Vi tillsammans ger vi Försäkringskassan #objektivabevis tillbaka.

Genom åren har vi sett det upprepas gång på gång. Försäkringskassan nekar sjukpenning för att det saknas så kallade objektiva fynd. Enligt lag finns inget sådant krav och nu har Högsta Förvaltningsrätten i en dom meddelat att Försäkringskassan gjort, och gör, fel! Försäkringskassan svarar med att de visst följer lagen och har så gjort sedan tidigare också. Vem har rätt? Läs mer om det här.

Låt oss visa genom en bild på några avslagsmotiveringar från er som nekats. Tillsammans påvisar det ett systemfel, ett trots för rättssystemen och hur uttalanden inte är förankrade i verkligheten och därmed undergräver både rättssäkerheten och orden från de som nekats sjukpenning.

• • •

%d bloggare gillar detta: