Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

#OBJEKTIVABEVIS – MARIA

”Maria” fick avslag 2018 på sjukpenningsansökan för ME/CFS.

”Maria” berättar att hon inför beslutet hade delgett Försäkringskassan hela utredningens journalanteckningar där mängder av undersökningar, tester mm gjorda av smärtläkare, arbetsterapeut, psykolog och fysioterapeut tydligt och samstämmigt visar att ”Maria” inte innehar någon som helst arbetsförmåga. Och att alla rekommenderar 100% sjukskrivning så att hon inte utsätts för stress och någon form av ansträngning, då risk att förvärra måendet är mycket tydligt.

• • •

Delta du också i vår online-demonstration här!

Genom att ni visar hur Försäkringskassan i sin motivering beskrivit hur era ord inte duger för bevisning och att läkaren inte gjort/sett några sk objektiva fynd, kan vi bevisa att Försäkringskassan agerat fel gentemot lagen.
Vi tillsammans ger vi Försäkringskassan #objektivabevis tillbaka.

Genom åren har vi sett det upprepas gång på gång. Försäkringskassan nekar sjukpenning för att det saknas så kallade objektiva fynd. Enligt lag finns inget sådant krav och nu har Högsta Förvaltningsrätten i en dom meddelat att Försäkringskassan gjort, och gör, fel! Försäkringskassan svarar med att de visst följer lagen och har så gjort sedan tidigare också. Vem har rätt? Läs mer om det här.

Låt oss visa genom en bild på några avslagsmotiveringar från er som nekats. Tillsammans påvisar det ett systemfel, ett trots för rättssystemen och hur uttalanden inte är förankrade i verkligheten och därmed undergräver både rättssäkerheten och orden från de som nekats sjukpenning.

• • •

%d bloggare gillar detta: