#116omdagen

DIAGNOS: GAMBLING

För oss är det tydligt att sjukförsäkringen brister redan vid första hostningen och i den efterföljande kedja som uppstår med vård, rehabilitering, arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Förvaltningsrätterna, samhällets uppfattning och även riksdag och regering.

Funderingarna snurrar kring idag kring vad som sker om man inte kan se sjukförsäkringens behov som helhet för att hjälpa individens i situationen denne hamnat i. För om det vore en enda bov i dramat skulle inte människor falla på så många ställen, eller hur? Vi ser dagligen att någon anser att allt är den enas eller den andres fel. När vi skriver ett inlägg om Försäkringskassans hantering får vi veta att på många olika sätt att det är regeringens fel, lagens fel etc. Skriver vi om regeringen så är det Försäkringskassans fel. Hur vi än vänder oss har vi rumpan bak.

Ingen är oskyldig eller ensamt skyldig.

Igår fick vi ett sånt meddelande (och vi tänkte använda det som ett exempel), skickat anonymt från en central position, som skriver så här:
”Läs socialförsäkringsbalken. Ni verkar utgå från att alla med en sjukdom har rätt till sjukpenning. Så är det inte. Försäkringskassan bedömer huruvida arbetsförmågan är nedsatt, och sjukdom är inte alltid ett hinder för arbete. Det är inte Försäkringskassan som stiftar lagar, de implementerar de beslut som fattats av riksdagen. Ni kritiserar fel instans. Om ni börjar med att läsa lagarna som styr de beslut Försäkringskassan fattar kanske det blir tydligare.”

Eftersom personen inte vågar skriva sitt namn så bemöter vi det här, som ett exempel, på vad vi menar med att man gamblar med oss sjuka om man inte tar med all fakta och en helhetsbild. Personen skriver att vi borde läsa socialförsäkringsbalken för att det är där problemet finns. Ja, det finns där – också. Vi har läst lagen många gånger så vi vet att även den kan förbättras, men vi ser även andra problem. Personen tycks även tro och ger uttryck för att vi tror att sjukdom ska ge rätt till sjukpenning. En kommentar som mest går i linje med övrigt, som förminskar problemen eller personer. Den avslöjar att personen inte följer oss och ser därför inte att vi hellre pratar nedsättning, begränsningar och att Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmåga, inte sjukdom, Försäkringskassan får inte ens sätta, ändra eller ifrågasätta diagnos så därför är sjukdom inte relevant ens. Vi är t om emot att Försäkringskassan ska veta diagnosen då det oftast ställer till det deras tankar. Vi ser inlägget som en tydlig signal om att någon läst ett inlägg och trott att det handlar om hela problemet. En lat, men typiskt vanlig, analys alltså. Skulle vi enbart inrikta oss på lagen skulle ingen sjukförsäkring repareras. Men vi kan inte heller strunta i lagen och framförallt hur den tolkas och varför. För allt hänger ihop.

Vi kan inte få en trygg, mänsklig och rättssäker sjukförsäkring som håller i längden (vilket borde gynna alla inblandade) om inte alla iblandade lyfter blicken och ser helheten. Gäller alla ansvariga på riksdag, regering och Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården och, i förlängningen, hela befolkningen.

Snälla, lyft blicken och se hela sjukförsäkringskedjan.
Sluta att bara se kaksmulorna och därmed missa hela kakan.

Sluta gambla med oss sjuka genom att vara så trångsynta.

%d bloggare gillar detta: