Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

#OBJEKTIVABEVIS – ÅSA

Åsa fick avslag på sin sjukpenning december 2018.

Hon var då sjukskriven för utmattningssyndrom, men då hon inte blivit bättre av stressrehab, sjukgymnastik i bassäng eller stressterapeut – utan tvärtom sämre – så misstänktes ME/CFS och remiss var utfärdad till Stora Sköndals ME-avdelning.

I läkarintyget står det:
pat har ansträngningsutlöst försämring, sjukdomskänsla och smärtor med lång återhämtningstid (3-4 dygn). Dåligt korttidsminne – kommer ej ihåg hur många barn hon ansvarar för eller vad de gjort eller ska göra under dagen. Pat klarar ej miljö med rörelser, ljud och ljus – blir då helt handlingsförlamad och vet inte vad hon ska göra. Pat klarar ej att läsa texter. Förlorar tråden i samtal och glömmer ord. Pat blir vinglig av promenaden till utgången på mottagningen, stannar ofta och bara tittar, ser frånvarande ut.

Åsa arbetade som barnskötare och enligt Försäkringskassan var det här alltså inget hinder för att utföra hennes arbete.


• • •

Delta du också i vår online-demonstration här!

Genom att ni visar hur Försäkringskassan i sin motivering beskrivit hur era ord inte duger för bevisning och att läkaren inte gjort/sett några sk objektiva fynd, kan vi bevisa att Försäkringskassan agerat fel gentemot lagen.
Vi tillsammans ger vi Försäkringskassan #objektivabevis tillbaka.

Genom åren har vi sett det upprepas gång på gång. Försäkringskassan nekar sjukpenning för att det saknas så kallade objektiva fynd. Enligt lag finns inget sådant krav och nu har Högsta Förvaltningsrätten i en dom meddelat att Försäkringskassan gjort, och gör, fel! Försäkringskassan svarar med att de visst följer lagen och har så gjort sedan tidigare också. Vem har rätt? Läs mer om det här.

Låt oss visa genom en bild på några avslagsmotiveringar från er som nekats. Tillsammans påvisar det ett systemfel, ett trots för rättssystemen och hur uttalanden inte är förankrade i verkligheten och därmed undergräver både rättssäkerheten och orden från de som nekats sjukpenning.

• • •

%d bloggare gillar detta: