Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

#OBJEKTIVABEVIS – KAJSA

Kajsa fick flera avslag på sin ansökan om sjukpenning under 2021. Det blir så när man är sjuk…


Kajsa var sjukskriven för trötthet, recidiverande depression, annat sjukdomstillstånd i mjukvävnad vid tillfället för det här avslaget och följer man hennes avslag ser man att läkaren verkligen undersöker henne och försöker hitta svar som kan hjälpa henne. Ändå skriver Försäkringskassan att uppgifterna baserar på hennes egna ord och inte läkarens observationer.

• • •

Delta du också i vår online-demonstration här!

Genom att ni visar hur Försäkringskassan i sin motivering beskrivit hur era ord inte duger för bevisning och att läkaren inte gjort/sett några sk objektiva fynd, kan vi bevisa att Försäkringskassan agerat fel gentemot lagen.

Tillsammans ger vi Försäkringskassan #objektivabevis tillbaka – som svar på deras påståenden.

Genom åren har vi sett det upprepas gång på gång. Försäkringskassan nekar sjukpenning för att det saknas så kallade objektiva fynd. Enligt lag finns inget sådant krav och nu har Högsta Förvaltningsrätten i en dom meddelat att Försäkringskassan gjort, och gör, fel! Försäkringskassan svarar med att de visst följer lagen och har så gjort sedan tidigare också. Vem har rätt? Läs mer om det här.

Låt oss visa genom en bild på några avslagsmotiveringar från er som nekats. Tillsammans påvisar det ett systemfel, ett trots för rättssystemen och hur uttalanden inte är förankrade i verkligheten och därmed undergräver både rättssäkerheten och orden från de som nekats sjukpenning.

• • •Annons


%d bloggare gillar detta: