Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

#OBJEKTIVABEVIS – KAJSA

I avslaget daterat 20210316 så var Kajsa sjukskriven för trötthet, recidiverande depression och ångest.
Kajsa fick flera avslag på sin ansökan om sjukpenning under 2021. Det blir ju så när man är sjuk…


Läs avslagsmotiveringen i bilden och fundera över hur en myndighet både förminskar personen och dess läkare med en liten handviftning. De skriver i stort sett (#116omdagens tolkning): ”Vi måste skriva att vi förstår din situation för att kunna förolämpa både dig och din läkare utan att åka på reprimander, men egentligen skiter vi i både dig och läkaren”.

• • •

Delta du också i vår online-demonstration här!

Genom att ni visar hur Försäkringskassan i sin motivering beskrivit hur era ord inte duger för bevisning och att läkaren inte gjort/sett några sk objektiva fynd, kan vi bevisa att Försäkringskassan agerat fel gentemot lagen.

Tillsammans ger vi Försäkringskassan #objektivabevis tillbaka – som svar på deras påståenden.

Genom åren har vi sett det upprepas gång på gång. Försäkringskassan nekar sjukpenning för att det saknas så kallade objektiva fynd. Enligt lag finns inget sådant krav och nu har Högsta Förvaltningsrätten i en dom meddelat att Försäkringskassan gjort, och gör, fel! Försäkringskassan svarar med att de visst följer lagen och har så gjort sedan tidigare också. Vem har rätt? Läs mer om det här.

Låt oss visa genom en bild på några avslagsmotiveringar från er som nekats. Tillsammans påvisar det ett systemfel, ett trots för rättssystemen och hur uttalanden inte är förankrade i verkligheten och därmed undergräver både rättssäkerheten och orden från de som nekats sjukpenning.

• • •Annons


%d bloggare gillar detta: