Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

DIAGNOS: HÄRMAPA

Härmapa kan tyckas hårt, men när vårt rättsystem med Förvaltningsrätterna inte heller fungerar så blir rättslösheten för de som nekats sjukpenning än värre. För då ekar de käcka ”det är bara att överklaga” än falskare. Nu funderar du kanske på att det här låter ju helt sanslöst, självklart fungerar vårt rättssystem. Nej säger vi. Det funkar inte, och det är dessutom långt ifrån fungerande.


Under alla dessa år som Försäkringskassan har hävdat att
saknade objektiva fynd är grund för nekad sjukpenning,
så har Förvaltningsrätterna i tusentals fall
bara kopierat Försäkringskassans ord.

Och den nekade personen blir återigen nekad på grunder som inte har stöd i lagen, men nu från något man tror är en rättsinstans som borde ha koll på lagen. Många vet nog inte ens att det inte är utbildade jurister som sitter i förvaltningsrätterna. Ofta är det politiskt aktiva personer som ser det här som en bra post i sitt CV. Är det bara att överklaga igen tycker ni? När något är så fel och inte enligt lag?

Inte alls en självklarhet. Man måste bli beviljad prövningstillstånd för att gå vidare till Kammarrätten. Och för att få prövningstillstånd till kammarrätten behövs det väldigt speciella omständigheter som kan tolkas lite si och så dessutom.

Många som nekas sjukpenning på felaktiga grunder har alltså först blivit nekade ev Försäkringskassan och sedan Förvaltningsrätten. Sedan tar det tvärstopp. För Kammarrätten tar inte upp ärendet, oavsett hur mycket du påvisar att både FR och FK gjort fel. Det måste som sagt vara ytterst speciella omständigheter. Läser man listan med krav för att få överklaga så tycker upplevs det självklart för den nekade och dennes eventuella jurist att det borde tas upp. Men allt är som bekant en tolkningsfråga…så oftast blir ett nej.Ställ er nu frågan – skulle du anse att den som nekats sjukpenning
fått en rättvis och rättssäker chans någonstans?

Eller är det så att vi har ett rättssystem som agerar härmapa

för att få ner sin arbetsbörda när myndigheten överöser dem med överklaganden?

Det här är ovärdigt, vi borde inte få kalla oss för ett rättssamhälle.Annons


%d bloggare gillar detta: