Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

#OBJEKTIVABEVIS – SUSANNE

Susanne var sjukskriven för utmattningssyndrom, depression och ångest när hon fick avslag 2018.

I motiveringen står det att det inte gjorts tester mm, men läkaren har gjort ett antal skattningstester för hennes depression och ångesten. Dessa fick Försäkringskassan, men ansåg att de inte tillförde någon medicinsk fakta.

• • •

Delta du också i vår online-demonstration här!

Genom att ni visar hur Försäkringskassan i sin motivering beskrivit hur era ord inte duger för bevisning och att läkaren inte gjort/sett några sk objektiva fynd, kan vi bevisa att Försäkringskassan agerat fel gentemot lagen.

Tillsammans ger vi Försäkringskassan #objektivabevis tillbaka – som svar på deras påståenden.

Genom åren har vi sett det upprepas gång på gång. Försäkringskassan nekar sjukpenning för att det saknas så kallade objektiva fynd. Enligt lag finns inget sådant krav och nu har Högsta Förvaltningsrätten i en dom meddelat att Försäkringskassan gjort, och gör, fel! Försäkringskassan svarar med att de visst följer lagen och har så gjort sedan tidigare också. Vem har rätt?

Låt oss visa genom en bild på några avslagsmotiveringar från er som nekats. Tillsammans påvisar det ett systemfel, ett trots för rättssystemen och hur uttalanden inte är förankrade i verkligheten och därmed undergräver både rättssäkerheten och orden från de som nekats sjukpenning.

• • •Annons


%d bloggare gillar detta: