Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

#OBJEKTIVABEVIS – ÅSA

Åsa har tidigare visat ett avslagbeslut från 2018 där hon var diagnotiserad för utmattning och i väntan på utredning för ME/CFS. Nu visar hon ett från 2019 och nu har hon fått diagnosen ME/CFS efter utredningen på Stora Sköndals ME/CFS-avdelning.

Trots utredningen och intygande från specialisterna där så fortsätter avslagen från Försäkringskassan med motiveringen att det bara är hennes ord och inga objektiva fynd mm.

• • •

Delta du också i vår online-demonstration här!

Genom att ni visar hur Försäkringskassan i sin motivering beskrivit hur era ord inte duger för bevisning och att läkaren inte gjort/sett några sk objektiva fynd, kan vi bevisa att Försäkringskassan agerat fel gentemot lagen.

Tillsammans ger vi Försäkringskassan #objektivabevis tillbaka – som svar på deras påståenden.

Genom åren har vi sett det upprepas gång på gång. Försäkringskassan nekar sjukpenning för att det saknas så kallade objektiva fynd. Enligt lag finns inget sådant krav och nu har Högsta Förvaltningsrätten i en dom meddelat att Försäkringskassan gjort, och gör, fel! Försäkringskassan svarar med att de visst följer lagen och har så gjort sedan tidigare också. Vem har rätt?

Låt oss visa genom en bild på några avslagsmotiveringar från er som nekats. Tillsammans påvisar det ett systemfel, ett trots för rättssystemen och hur uttalanden inte är förankrade i verkligheten och därmed undergräver både rättssäkerheten och orden från de som nekats sjukpenning.

• • •Annons


%d bloggare gillar detta: