Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

DIAGNOS: MOTVERKAN

Sjukförsäkringen finns till för människorna. Men sjukförsäkringens regelsystem motverkar att hjälpa människan när det stöter på andra myndigheters regelsystem. Det är så stört! Varför har ingen tänkt på hela följden i vad som händer människan vid nedsatt arbetsförmmåga? Ta det här med din sjukdomsgrundande inkomst (SGI). En viktig pusselbit i sjukförsäkringen som ytterst få egentligen har koll på om de överhuvudtaget har en och hur mycket den är på och speciellt hur viktig den är. En del kallar det att människor faller mellan stolarna. Vi skulle vilja säga att de faller inte, de störtas av de som borde finnas där för dem. Sveket är enormt.Har du ingen SGI så får du ingen sjukpenning – oavsett hur sjuk du är.
Du blir nekad redan vid ansökan, även om handläggaren hade kunnat godkänna dig
utifrån läkarintyget. Har du ingen SGI så faller allt.

Idag har vi två myndigheter som berör SGI’n kan man säga. Försäkringskassan har ansvaret för att säkerställa och räkna ut vilken SGI du har och får, de kan därför också ta bort den, om du på något vis inte kan skydda den vid sjukdom eller annat. Den andra myndigheten som är inblandad är Arbetsförmedlingen. De har ingen bestämmanderätt över din SGI, men om de gör fel, eller rätt enligt bedömning utifrån arbetsförmågan, så gör deras registrering att du kan förlora din SGI. Trots att du gjort som Försäkringskassan sagt.

Vi tar det från början för det här är så virrigt att vi troligen inte ens kan hålla ihop logiken i texten.

När du blir nekad sjukpenning av Försäkringskassan då de anser att du har arbetsförmåga oavsett vad din läkare bedömt mm, så får du ett avslagsbeslut. I det avslagsbeslutet står det att du måste börja jobba nästa dag eller gå till arbetsförmedlingen och registrera dig som aktivt arbetssökande (trots att du redan har en anställning).

Missar du att anmäla dig till arbetsförmedlingen nästa dag – och det är viktigt – så förlorar du din SGI.
Skriver arbetsförmedlingen dig under rätt kodning enligt deras bedömning av arbetsförmåga (sökande med förhinder)) – så förlorar du din SGI.
Skriver arbetsförmedlingen in dig med kodningen för att du är aktivt sökande – så kan du bli polisanmäld och då förlorar du säkert också din SGI eftersom den utredningen visar på ingen arbetsförmåga.

Alltså – när du fått ett avslagsbeslut från Försäkringskassan och
ska skriva in dig hos Arbetsförmedlingen för att skydda din SGI
så förlorar du densamma,
eller så blir du en brottsling och kan riskera en polisanmälan med efterföljande straff.

Vem glömde tänka när det här infördes?


Hela systemet utgår från att Försäkringskassan bedömer rätt och att den som är sjukskriven får den hjälp som behövs för att återgå i arbetet. Systemet är inte synkat med övriga system, såsom arbetsförmedling – trots att regelverket kräver att man ska kontakta arbetsförmedlingen. Det är så sjukt dåligt tänkt. Sjukt idiotiskt stört. Ofattbart.

För vi vet ju nu att Försäkringskassan inte bedömer rätt. Långt ifrån. Tänk då hur många som har förlorat sin SGI för vi har först en myndighet som bedömer såsom de behagar för att uppnå mål och sedan har vi ett regelverk som motverkar att människan inte får hjälp och dessutom förlorar sin SGI. Den enda som straffas är människan. Ofta för livet.

SGI är inte lätt att få igen om man är (kroniskt) sjuk. Man måste kunna arbeta minst sex månader igen på samma arbetstid. Innan dess står man utan både sjukpenning, föräldraförsäkringen eller VAB (Vård av barn). Det här kan få livslånga konsekvenser och följderna kan bli ofattbara.

Varför straffas människan
när det är myndigheter som inte har synkade regelverk och
vi har uruselt konsekvenstänk hos politikerna?

Enligt vår undersökning inför valet borde det här gå att åtgärda på en gång
då partierna anser att det här är fel. Kommer det att ske?
Eller kommer den här motverkan att få fortsätta?


%d bloggare gillar detta: