Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Arbetsförmedlingens möjligheter • för dig som är sjuk

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika regelverk och de är inte uppfångande i läget när en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom blir nekad sjukpenning av Försäkringskassan. Mellanrummet är stort och det kan tyckas vara en oändligt svår uppgift att få hjälp och stöd. Och precis som på Försäkringskassan är handläggarens vilja och kunskap av stor betydelse för vilket stöd som finns och erbjuds.

När du fått avslaget från Försäkringskassan så kan du skydda din SGI genom att skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Troligen hänvisar Försäkringskassan till att du ska skriva in dig där för att söka nytt arbete trots att du redan har en anställning. Nu släpper Försäkringskassan ansvaret i knät på Arbetsförmedlingen som nu ska hitta ett verkligt arbete som uppfyller Försäkringskassans fantasijobb de hänvisar till och anser att du klarar.

Bli rätt inskriven!
Vad som nu händer är viktigt. Vid inskrivningen anger handläggaren på Arbetsförmedlingen (AF) en kod för ditt arbetssökande. Den här koden är väldigt viktig då den kategoriserar din arbetsförmåga och därmed också din rätt att skydda SGIn. Enligt regelboken så ska AF skriva in dig som arbetssökande med förhinder då du trots Försäkringskassans bedömning är helt eller delvis nedsatt i din arbetsförmåga. Det har ju din läkare bedömt utifrån dennes undersökningar mm och intygat i sjukintyget. Så vem ska nu AF-handläggaren lita på när du blir inskriven?

Litar AF på Försäkringskassans bedömning så skrivs du in som helt eller delvis arbetsför och då hade ju FK rätt och läkaren fel och du kan arbeta. Men litar AF-handläggaren på läkarens bedömning, och utifrån vad handläggaren själv kan observera, så skrivs du in som arbetssökande med förhinder och då förlorar du ändå din SGI, trots att det är den mer rätta bedömningen. Så när Försäkringskassan bedömer fel drabbas den enskilde enormt och det kan få livslånga konsekvenser genom att ekonomin raseras totalt.

Koden du bör skrivas in under hos Arbetsförmedlingen är således
”aktivt sökande, hel eller deltid, kategori 11”.
Då skyddas din SGI.

Skrivs du in under koden
”arbetssökande med förhinder, kategori 14”
så förlorar du SGI’n. 

Arbetsförmedlingen har inga skyldigheter att ta hänsyn till att din SGI skyddas. Vid inskrivningen hos Arbetsförmedlingen är det därför bäst att undvika att berätta att man är fortsatt sjukskriven och därför inte kan arbeta. Undvika. Inte ljuga, för det är lika illa. Vi har hört om folk som blivit polisanmälda för att de ljugit i den här situationen. Så undvik, ljug inte.

Vid nedsatt arbetsförmåga.
Hos arbetsförmedlingen kan du få olika typer av stöd och hjälp, anpassat efter dina förutsättningar, för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. Kanske behöver du något hjälpmedel, ekonomiskt bidrag till en arbetsgivare som anställer dig eller något personligt stöd. Om det är så att din arbetsförmåga är nedsatt så kan du också få hjälp att hitta ett arbete som är anpassat efter vad just du klarar av. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetsförmedlingen har personal med särskild kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Tillsammans med din handläggare på arbetsförmedlingen kommer ni överrens om du kan få träffa arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, socialkonsulent, dövkonsulent, synspecialist eller en audionomer.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig som är arbetssökande att delta i något av deras program. Men det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen som kallas för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Du ansöker en månad i taget, i efterskott, på Försäkringskassans hemsida.

En insats kan vara att din arbetsförmåga utreds, via relevanta specialister från Arbetsförmedlingen. Något många handläggare på Försäkringskassan inte känner till är att en sådan arbetsförmågeutredning, utförd av Arbetsförmedlingen, är mycket viktig och det är domstolspraxis att Försäkringskassan ska beakta en sådan.
Utredningen är också ett mycket viktigt underlag till en förnyad ansökan om sjukpenning.

Försäkringskassan samordnar stöd
När du varit sjukskriven minst 90 dagar eller max 180 dagar så kan du söka nytt arbete och samtidigt ha sjukpenningen kvar. Men du måste kontakta Försäkringskassan då det är de som godkänner och samordnar de kontakter och insatser som behövs för din rehabilitering. 

Överlämningsmöte/Omställningsmöte
Redan under kommuniceringstiden kan du informera om att du vill ha ett överlämningsmöte/omställningsmöte med Arbetsförmedlingen. Gör det även om du redan har en anställning för det här mötet hjälper dig att skydda din SGI. Troligen kommer handläggaren på Försäkringskassan hävda att det varken finns tid eller nödvändigheter med ett sådant möte, men då kontaktar du bara uppåt i hierarkin tills du får ditt möte.
Om det är så att du blir kallad till ett sådant möte, men tackar nej, kan du skydda din SGI på annat sätt. Om du inte går tillbaka till arbetet så kan du istället göra en ny sjukanmälan i direkt anslutning till att du fått avslagsbeslutet. Syftet med att göra en ny sjukanmälan i direkt följd till beslutet handlar främst om att skydda sin SGI.

Länk till Arbetsförmedlingens hemsida (startsidan)

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.Annons


%d bloggare gillar detta: