Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Försäkringskassans kommuniceringsbrev – överklaga

Innan Försäkringskassan fattar ett beslut som kan anses negativt för dig skickar de ett så kallat kommuniceringsbrev, en förvarning, där de beskriver varför de överväger att fatta ett avslagsbeslut. Det här är för att du ska ha möjlighet att lämna synpunkter och lämna in ytterligare information och underlag. 

Drabbas du av panik, ångest och andra jobbiga känslor när du öppnar det där kuvertet från Försäkringskassan, så är du långt ifrån ensam. Vi hoppas att du söker hjälp om du får det jobbigt. 

Med den erfarenhet vi har och ser genom alla berättelser här på #116omdagen så kan det kännas som ett övernaturligt arbete med att övertyga Försäkringskassan om att de tänker fel. Försäkringskassan verkar drivas av en princip av att ytterst sällan ändra sig.

Men man ska alltid ifrågasätta när något blir fel och när man fråntas sin rätt, så skicka in några rader om vad du anser är fel och varför. 
Försäkringskassan tar endast med medicinska bevis och argumentationer. Känslor och upplevelser är inte intressant och motverkar mer än de hjälper. Skriver du långt och utförligt så kan det dessutom tolkas som arbetsförmåga. Vill du uttrycka dig långt, be en vän hjälpa dig och berätta att du fått hjälp att skriva. Du behöver inte namnge personen om denne inte vill det. Spara på din energi till överklaganden framöver.

Vad du kan göra i det här läget:

Begär redan nu ett överlämningsmöte/omställningsmöte, via din handläggare på Försäkringskassan, med Arbetsförmedlingen
Under kommuniceringstiden (tid från du fick brevet tills dess du fått svarsdatumet) ska du informera din handläggare om att du vill ha ett överlämningsmöte/omställningsmöte med Arbetsförmedlingen.
Troligen kommer Försäkringskassan säga att det inte behövs, men det din rätt, oavsett om du har en anställning, att få det här mötet som främst är viktigt ut synvinkeln att skydda din SGI. Vägrar handläggaren, kontakta chefen och sedan nästa chef. Eller varför inte informera huvudkontoret? Det brukar hända saker när man gör det.

Behöver du mer tid – be om uppskov med tiden
Behöver din läkare komplettera intyget eller liknande kan det vara svårt att få en tid på de (oftast) 2 veckorna man har på sig att svara på kommuniceringsbrevet. Kontrollera när du kan få en skyndsam läkartid och be att få återkomma med ditt svar tills efter det datumet. Lägg till några dagar så att du hinner skriva ditt svar. Om du inte fått mailadressen av handläggaren, be att få den så kan du även maila ditt svar. Postgången är ju lite osäker ibland. Inte alltid en förlängning av tiden godkänns så säkerställ med handläggaren om nya datumet. Förutsätt inte.

Komplettera med nya medicinska underlag. 
Det kan vara att intyget som kompletteras från läkaren, att man visar på vad forskning och vetenskapen redovisat kring dina nedsättningar. Troligen har dock en FMR anlitats och då får han/hon en knäpp på näsan vilket dessvärre kan få motsatt effekt.

Finns det andra vårdgivare som kan bidra? 
Om du har haft kontakt med exempelvis en sjukgymnast, psykolog, eller en arbetsterapeut under din sjukskrivning, så kanske det finns ytterligare upplysningar och fakta som de kan bidra med.

Det är viktigt att i de nya underlagen bör det framgå vad och vem uppgifterna baseras på. 
Journaluppgifter, hur många besök eller behandlingstillfällen det omfattar och säkerställ att uppgifterna verkligen rör den period som Försäkringskassan nekat dig sjukpenning för.

Fokusera på de medicinska uppgifterna. 
Att du anser att du inte har en arbetsförmåga är inte bevis, utan det är det medicinska visar på att du saknar arbetsförmåga.

Kom ihåg att Försäkringskassan högst troligt redan bestämt sig för att ge avslag
så spara din energi och börja insamla information redan nu inför överklagande till OMP.

Allt material och alla underlag du samlar in, bör skickas senast med din överklagan till OMP. 
Om det inkommer mer info till Förvaltningsrätten (FR) än vad Försäkringskassan hade tillgång till, så blir FR’s bedömning av Försäkringskassans bedömning felaktig. För vid ett överklagade till FR är det Försäkringskassans bedömning av de befintliga underlagen i ditt ärende som står i fokus.

Byt inte läkare.
Om en ny läkare kompletterar underlagen så anses det inte vara samma bevisvärde då en ny läkare inte kan bedöma och undersöka dig retroaktivt och således inte heller bedöma hur din arbetsförmåga kan ha varit för tidpunkten sjukintyget skrevs.

Vad blir nästa steg?

När du skrivit ett svar på Försäkringskassans kommuniceringsbrev så kommer det snart ett beslut. Oftast har Försäkringskassan redan bestämt sig vid kommuniceringen och inget har ändrats. 
Nu måste du dessvärre skriva ytterligare ett överklagande, men nu till Omprövnadsenheten på Försäkringskassan.

Viktigt nu när beslutet kommit 
är att du gör som det står i beslutet med skydda din SGI.  
Vi tjatar om SGI’n, men det är väldigt viktigt att skydda den, 
för att förlora den kan få långa och svåra konsekvenser.

Försäkringskassan skriver på sin hemsida:
”Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.”

 • Kommuniceringsbrev om kommande avslag på din sjukpenningansökan
  Komplettera enligt Försäkringskassans önskemål och skicka in.

 • Avslagbeslut från Försäkringskassan på din sjukpenningsansökan
  Komplettera så mycket du kan med fakta och dubbelkolla när en överklagan ska skickas in senast till Omprönadsenheten (OMP)

 • Överklaga till Omprövnadsenheten (OMP)
  Sker genom att skickar in hela överklagan med bilagor till Försäkringskassan enligt beslutet. Det känns märkligt, men de ska då samla ihop materialet de beslutat ifrån och skicka vidare tillsammans med din överklagan och eventuella bilagor.

 • Avslagbeslut från Omprövnadsenheten
  Nu behöver du inte komplettera med mer fakta, utan istället ägna tid och ork till att skriva en rättslig överklagan.

 • Överklaga till Förvaltningsrätten
  Sker genom att skickar in hela överklagan med bilagor till Omprövnadsenheten enligt beslutet. Det känns märkligt, men de ska då samla ihop materialet de beslutat ifrån och skicka vidare tillsammans med din överklagan och eventuella bilagor.

 • Avslagbeslut från Förvaltningsrätten

 • Överklaga till Kammarrätten
  För att få sitt ärende prövat i Kammarrätten så finns det ett antal villkor som ska uppfyllas, och de ser ut att passa in på alla ärenden, men det är inte säkert. Få blir beviljade prövningstillstånd till Kammarrätten. Om minnet inte sviker så ska handläggarna skickas till Högsta Förvaltningsdomstolen som är de som beslutar om prövningstillståndet.
  Oftast tar det stopp här.

  Annars så fortsätter det via Kammarrätten till Högsta Förvaltningsrätten. Det sistnämnda är ytterst få som beviljas.

Bra länkar: 
(Mest för att se lite hur FK tänker och vilka verktyg de tar till)
Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan
(Försäkringskassans egna riktlinje från rättsavdelningen (senast ändrad 2014-09-26) om hur de ska skriva ett kommuniceringsbrev till dig). Finns inte kvar på FKs hemsida…men hittade ny länk här.
Omprövning och överklagande av Försäkringskassans beslut (Försäkringskassans vägledning 2001:7)
Rättelse och ändring av beslut enligt socialförsäkringsbalken och förvaltningslagen
(Försäkringskassans Vägledning 2018:1 Version 4) 

Finns det något att hoppas på?
En tröst är att det finns laglig rättskraft som gör att Försäkringskassan ibland måste ändra i sina beslut. Men att så sker är något ytterst sällsynt dessvärre. Men bestämmelserna finns och det är bra att påpeka inför den fortsatta striden, där Förvaltningsrätten mfl sedan får tillgång till allt som anförts i ditt ärende. Se Förvaltningslagen:

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.Annons


%d bloggare gillar detta: