Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Försäkringskassans regler, vägledningar mm

Den 1 januari 2005 inrättades Försäkringskassan i sin nuvarande form. Innan dess var det Riksförsäkringsverket och de 21 allmänna försäkringskassorna som handlade alla ärenden. Men alla de föreskrifter och allmänna råd som beslutats av Riksförsäkringsverket, gäller även nu efter nuvarande Försäkringskassans inrättande. 

Här finns bindande föreskrifter: 
Försäkringskassans författningssamling

Allmänna råd – är inte bindande:
Försäkringskassans allmänna råd
De är generella rekommendationer om tillämpningen av en bestämmelse och anger hur man kan eller bör handla i ett visst avseende.  

Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden: 
Rättsliga ställningstaganden
Dessa ställningstaganden görs när det anses saknas svar i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Internt är det sagt att alla ställningstaganden som myndigheten gör i rättstillämpningsfrågor är bindande för att myndigheten ska bedöma enhetligt och likformigt i sin rättstillämpning. Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden är däremot inte bindande för till exempel domstolar.


Försäkringskassans vägledningar

Vägledningarna uppdateras löpande och de innehåller samlad information kring bland annat författningsbestämmelser förarbeten, allmänna råd, rättsliga ställningstaganden, praxis och JO:s beslut. 

Dessa läggs upp på Försäkringskassans hemsida som dock saknar alla de domsnytt de ofta hänvisar till i texterna i vägledningarna. Detta säkerställer inte rättssäkerheten då individen inte kan se vad Försäkringskassan hänvisar till och därmed förstå.

Några intressanta vägledningar: 
Observera att de uppdateras regelbundet så datumet/året som står är inte det senaste.Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.Annons


%d bloggare gillar detta: