Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Många som nekas sjukpenning under lång tid hamnar i svåra ekonomiska situationer och att be om hjälp kan vara extremt svårt att göra. Tänk på att både facket, banken och kommunen kan hjälpa dig på olika sätt. Det finns kanske hjälp du inte visste fanns. Allt handlar inte alltid om pengar, även om man har svårt att se det så när man inte ens får mat på bordet, utan att se saker ur ett nytt perspektiv.  

Hos kommunens socialtjänst kan du ansöka om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd, eller få hjälp med budget- och skuldrådgivning om behovet finns. Många kallar försörjningsstödet för socialbidrag ännu.Vad är ett försörjningsstöd?
Försörjningsstödet ska först tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter per månad och dessa beräknas från riksnormen och av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen. Riksnormen gäller för hela landet och är en miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.
Riksnormen innehåller kostnader för:
• livsmedel
• kläder och skor
• lek och fritid
• förbrukningsvaror
• hälsa och hygien
• dagstidning och telefon

Se Riksnormen här.


Försörjningsstödets andra del består av faktiska skäliga kostnader för:
• boende
• hushållsel
• hemförsäkring
• arbetsresor
• fackförening och a-kassa
Vad som är skäligt för dessa kostnader kan till exempel variera beroende på var och hur man bor.

Hos socialstyrelsen kan du göra en förenklad provberäkning. Resultatet är ingen garanti för att få försörjningsstöd utan mer en fingervisning om du ligger över eller under rätten till försörjningsstöd. Det är också viktigt att tänka på att de vuxna i hushållet har ett gemensam ansvar för hushållets försörjning och man utgår alltid från detta.

Ekonomiskt bistånd
är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Man kan också söka om Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt för kostnader för behov som uppstår då och då såsom tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker.

Det finns regler för att bli beviljad försörjningsstöd
• Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj.
• Kan du arbeta så är reglerna sådan att du måste du enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.
• Om du är sjuk och därför inte kan arbeta behöver du kunna styrka nedsatt arbetsförmåga. Det kan även bli aktuellt om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta eller delta i aktiviteter.
• I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar (bil, aktier, fonder, sparandet).
• Du ska alltid i första hand söka andra bidrag och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Du behöver lämna uppgifter om till exempel boende och familjeförhållanden och om alla ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter. Socialtjänsten kan kräva att du styrker uppgifterna du lämnar genom att till exempel visa hyreskontrakt eller kontoutdrag. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda och får som huvudregel inte lämnas ut.

Du kan bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du fått felaktigt. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter kan det betraktas som ett misstänkt bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.

%d bloggare gillar detta: