Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Överklaga till Förvaltningsrätten


Förvaltningsrätten (FR) är första domstolen du överklagar till. Du har 2 månader från beslutetsdatumet från Försäkringskassan omprövad (OMP) att nu överklaga till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten bedömer utifrån samma underlag som Försäkringskassan haft och bedömer om Försäkringskassan bedömt rätt eller fel utifrån underlagen. Det är därför är det viktigt att dina underlag mm är så kompletta och utförliga som möjligt innan de skickas in till Försäkringskassan omprövad.

Din överklagan ska innehålla:
• vilket beslut från Försäkringskassan som överklagas (ärendenummer)
• hur och varför du vill att ärendet ska ändras
• ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer 
• samt ev ett ombuds eller jurists uppgifter.

• Underlagen (läkarintyg mm) som Försäkringskassan haft för sin bedömning skickas av Försäkringskassan till Förvaltningsrätten. 
Ett tips: Att du kontrollerar genom att kontakta Förvaltningsrätten (efter ett tag) och begära ut skriftligt vilka underlag som inkommit från Försäkringskassan samt ett dagboksblad i ärendet. Dagboksbladet berättar vad som skett. Och det är alltid bra att kontrollera att alla underlag du skickat till Försäkringskassan skickats vidare till Förvaltningsrätten. 

• Nya eller kompletterade underlag som tillkommit efter OMPs beslut måste skickas direkt till Förvaltningsrätten från dig eller ditt ombud.
Något otroligt viktigt att komma ihåg är att om (det bristfälliga) underlaget kompletteras först i samband med en överklagan till förvaltningsrätten, det vill säga efter det att Försäkringskassan har omprövat ärendet kan det leda till att förvaltningsrätten bedömer att de nytillkomna uppgifterna visserligen styrker rätt till sjukpenning, men att de inte ändrar Försäkringskassans beslut – eftersom deras uppdrag är att bedöma om Försäkringskassan bedömt rätt utifrån de underlag som Försäkringskassan haft i ärendet.

Om du får rätt i Förvaltningsrätten
Känslan är underbar, men lite is i magen är bra att ha, då det nästan alltid är så att Försäkringskassan överklagar till Kammarrätten och då har de 2 månader på sig. Om de inte gör det så ska de lyda beslutet och betala ut din ersättning för den perioden ärendet gällde skyndsamt.

Fick du ett avslag även från Förvaltningsrätten?
Om du fortfarande får avslag och känner och vet att det är fel, överklagar du till Kammarrätten. Det är inte självklart att ärendet tas upp för ny granskning och man kan därför nekas en fortsatt rättslig prövning. Det är bra att vara förberedd på att det är ytterst få ärenden som faktiskt får gå upp i Kammarrätten för en mer rättssäker prövning.

 • Kommuniceringsbrev om kommande avslag på din sjukpenningansökan
  Komplettera enligt Försäkringskassans önskemål och skicka in.

 • Avslagbeslut från Försäkringskassan på din sjukpenningsansökan
  Komplettera så mycket du kan med fakta och dubbelkolla när en överklagan ska skickas in senast till Omprönadsenheten (OMP)

 • Överklaga till Omprövnadsenheten (OMP)
  Sker genom att skickar in hela överklagan med bilagor till Försäkringskassan enligt beslutet. Det känns märkligt, men de ska då samla ihop materialet de beslutat ifrån och skicka vidare tillsammans med din överklagan och eventuella bilagor.

 • Avslagbeslut från Omprövnadsenheten
  Nu behöver du inte komplettera med mer fakta, utan istället ägna tid och ork till att skriva en rättslig överklagan.

 • Överklaga till Förvaltningsrätten
  Sker genom att skickar in hela överklagan med bilagor till Omprövnadsenheten enligt beslutet. Det känns märkligt, men de ska då samla ihop materialet de beslutat ifrån och skicka vidare tillsammans med din överklagan och eventuella bilagor.

 • Avslagbeslut från Förvaltningsrätten

 • Överklaga till Kammarrätten
  För att få sitt ärende prövat i Kammarrätten så finns det ett antal villkor som ska uppfyllas, och de ser ut att passa in på alla ärenden, men det är inte säkert. Få blir beviljade prövningstillstånd till Kammarrätten. Om minnet inte sviker så ska handläggarna skickas till Högsta Förvaltningsdomstolen som är de som beslutar om prövningstillståndet.
  Oftast tar det stopp här.

  Annars så fortsätter det via Kammarrätten till Högsta Förvaltningsrätten. Det sistnämnda är ytterst få som beviljas.

Lite om Förvaltningsrätten:

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten 
Ett mål i förvaltningsrätten avgörs oftast genom skriftlig handläggning men ibland kan det bli aktuellt att komplettera den skriftliga utredningen med en muntlig förhandling. 
Muntlig förhandling hålls nästan alltid när det handlar om psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av unga och missbrukare. I socialförsäkringsmål är det mer ovanligt med muntlig förhandling. Vill man ändå ha det kan man skriva i sin överklagan att det är något man önskar. Dock är det inte alltid den önskan uppfylles.

Domstolen har ansvar för att målet blir tillräckligt utredda. I en skriftlig dom beskriver förvaltningsrätten de beslut domstolen har fattat och skälen till besluten. I många fall anlitas några nämndemän för att fatta besluten. Det är domare som inte är juridiskt utbildade. I vissa fall kan en domare avgöra målet ensam.

Det kostar inte något att överklaga Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten. Du behöver inte betala för rättegångskostnader vid en förhandling i förvaltningsrätten, oavsett utfall. 
Du behöver ”bara” betala ditt eventuella ombud/jurist om du anlitat något sådant.

I Sverige finns 12 förvaltningsrätter och där arbetar juridiskt utbildade ordinarie domare. Lagman, chefsrådman och rådman är titlar på ordinarie domare. Lagmannen är domstolens chef. Här arbetar även föredragande jurister, notarier (jurister som har en utbildningstjänst), fiskaler (domare under utbildning), domstolshandläggare, ordningsvakter och administrativ personal. I många fall behövs och anlitas nämndemän. Det är domare som inte är juridiskt utbildade.

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.

%d bloggare gillar detta: