Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Personligt ombud

Ett personligt ombud (PO) finns till för dig som bland annat har en psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år, har svårigheter i vardagen och har ett sammansatt behov av vård, stöd och service. Ett personligt ombud har tystnadsplikt och har inget krav eller skyldighet att dokumentera. 

Kontakta din kommun för att komma i kontakt med ett personligt ombud. Tjänsten är gratis.

Ingen annan kan bestämma att du ska ha ett personligt ombud, utan det är du som bestämmer och aningen tar du eller någon anhörig, vän, handläggare eller vården kontakten. Sedan är det du som bestämmer hur mycket andra ska veta.

Personliga ombud ger inte vård eller behandling och de kan inte heller besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa till med?

• hjälper dig att kartlägga dina behov av insatser
• informerar om samhällets olika stödformer
• gör en plan, tillsammans med dig, för vad ni ska göra
• hjälper till så du får den hjälp och de insatser du behöver
• fylla i ansökningar
• fylla i formulär
• överklaga myndighetsbeslut
• följa med till läkaren
• följa med till socialsekreteraren
• förbereda inför viktiga besök och läkarbesök
• sammanställa vad som sagts på möten, förklara vid otydligheter

Personliga ombud arbetar dessutom med att försöka förbättra situationen för personer som tillhör målgruppen. Detta sker genom att ombuden sammanställer och försöker synliggöra de fel och brister de ser i välfärdssystemet och som drabbar målgruppen.

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.Annons


%d bloggare gillar detta: