Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vid komplettering av läkarintyget

När man varit sjukskriven ett tag, och speciellt om man närmar sig rehabiliteringsgränserna, kan Försäkringskassan begär en komplettering av sjukintyget. Eller så får man indikationer på att en FMR inkluderats i ärendet. Sker något av dessa saker kan man dessvärre ta det som en varningssignal för att Försäkringskassan ”överväger” att avslå in sjukpenningsansökan. 

Nu brukar stressen i kroppen bli olidlig och många drabbas av en fruktansvärd ilska och agerar i affekt. Försök att hitta strategier som gör att du inte agerar ogenomtänkt mot Försäkringskassan, för kom ihåg att allt kan användas mot dig senare. 

Man kan dessvärre också bli deprimerad och känner att tillvaron totalt brister. I det här läget är det otroligt viktigt att veta att det är inte dig det är fel på och många drabbas av liknande. Våga söka hjälp hos någon du har förtroende för eller någon av de hjälpföretag som finns.

Vad kan man göra när Försäkringskassan börjar tjafsa? 

Om FMR konsulteras i ditt ärende är det mycket viktigt att läkaren agerar och inkommer med mycket utförliga svar på Försäkringskassans frågor. Läkaren kan vid ett muntligt samtal med handläggaren begära en skrivelse där deras samtal dokumenteras och där läkaren kan komplettera ytterligare om ”missförstånden” ändå kvarstår.

Läkaren kan också inkomma med ett kompletterande intyg eller brev där läkaren bemöter den kritik eller frågeställningen som FMR framför mot innehållet i läkarintyget/n.

Vid en kommunicering från Försäkringskassan bör du snarast möjligt träffa din sjukskrivande läkare för att visa Försäkringskassans brev och ge läkaren möjlighet att skriva ett kompletterande intyg med bemötande av Försäkringskassans påstående och även rätta till eventuella oklarheter i sjukintyget. Intyget/brevet skickas in omgående till Försäkringskassan. Kommer det in för sent läggs det intyget i nästa sjukskrivningsperiod.

Är det svårt att få tid hos läkaren? Be om anstånd med kompletteringen eller svaret på kommuniceringen. Du kan oftast få 2 veckors extra tid, men se till att få det skriftligt. Tyvärr brukar Försäkringskassan, trots sitt utredningsansvar, ha bråttom och beviljar inte mer tid, trots att de är väl medvetna om hur svårt det är att få en läkartid.

Om Försäkringskassan skickar en kommunicering där de skriver att de överväger att dra in sjukpenningen så innebär det att handläggaren redan har bestämt sig och sällan ändrar uppfattning. Men ge er inte nu. Överklaga och förklara kort med fakta varför de har fel. En del avråder från att överklaga deras kommunicering med hänvisning att Försäkringskassan ändå bestämt sig, så besluta om ni vill lägga energi på det. Vi vet ju dessvärre vad Försäkringskassan anser om våra ord.

Betänk att ett enkelt brev kan innebära full arbetsförmåga enligt Försäkringskassan. Det bästa är att någon annan skriver brevet åt dig om du vill överklaga, skriver under med sitt namn och ditt namn blir den sekundära underskriften.

Glöm inte att Försäkringskassan tyvärr inte är mottaglig för dina ord, oavsett hur bra och viktiga de är. Det är inte dig det är fel på. Vid kommuniceringen till dig är beslutet i stort sett redan fattat (trots att de självklart inte ska agera så) och indragningen av sjukpenningen kommer högst troligt att ske.

Vid beslutsdatumet är det viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen och registrerar dig som arbetssökande dagen efter. Du skriver in dig på hemsidan. Hur galet det än är så ska du göra det och det även om du har en anställning och inte har för avsikt att byta arbete. Du behöver/ska inte säga upp dig från din anställning. Vid ett personligt möte på arbetsförmedlingen ta med dig läkarintyg, anställningsbevis och annan info av värde. Viktigt att du blir inskriven som fullt arbetsför och arbetssökande. Helgalet, men annars är risken att du förlorar din SGI och då får du ingen sjukpenning även om Försäkringskassan bedömer att du är arbetsoförmågan.

Nästa steg i processen, efter att du fått ett beslut, är att överklaga till Försäkringskassans omprövningsenhet. Det som känns konstigt är att man skickar in sin överklagan till Försäkringskassan (adressen står i beslutet), men de skickar vidare ärendet tillsammans med alla dina inskickade handlingar till Omprövnadsenheten (OMP). Och inför det här steget är det viktigt att du lägger ner arbete. 

Oftast har du 2 månader från beslutsdatumet att skicka in din överklagan.
Efter tidsfristen är det stopp.

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.Annons


%d bloggare gillar detta: