Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Sjukförsäkringen är under attack

Det gäller tydligen att vara på tå just nu när det gäller bevakningen av vad som händer inom sjukförsäkringen. Det är inte mycket som lämnas ut offentligt eller meddelas av regeringen, men det händer saker som gör att vi och många med oss att anar ugglor i mossen.

Med regeringen så menar vi självklart Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna samt deras samarbetsparti Sverigedemokraterna. För utan SD hade regeringen inte haft makten att besluta så här då de inte är i majoritet utan SD.

Mycket sker bakom lykta dörrar och smygs ut bakvägen (inte via media), samt att retoriken är avdammad till återigen handla om kostnadsbesparingar, fusk, motiveringar, onödiga och omotiverade sjukskrivningar. En mycket aggressiv retorik som avslöjar en hemsk syn på sina medmänniskor och full av fördomar som grundar sig på okunskap.


Det senaste i raden är att regeringen beslutade att ändra i utredningen ”Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering (S 2022:07)” och enligt Christian Ståhl så är de forskare som var anslutna till det ursprungliga utredningen nu ”avlövade” (som han uttrycker det på Twitter).

I Tilläggsbeslutet som är daterat 9 februari 2023 står det bland annat:
”De lagändringar som genomfördes i sjukförsäkringen under 2021 och 2022 har hittills inneburit fler längre sjukfall och ökade kostnader för sjukförsäkringen. Utredaren får nu i uppdrag att även lämna nödvändiga författningsförslag om utvärderingen visar att sjukfallen inte avslutas så som är avsett utan blir omotiverat långa eller att det uppstår andra negativa konsekvenser för samhället eller individen. Utredaren ska i uppdraget inte längre vara förhindrad att analysera effekter som kan hänföras till Försäkringskassans arbete med att höja kvaliteten i handläggningen av sjukpenningärenden.”

”Utredaren ska inte längre analysera om de försäkrades förståelse för gällande regelverk har ökat eller bedöma om sjukförsäkringens legitimitet har stärkts.”

”Utredaren ska beakta riskerna för fusk och felaktiga utbetalningar i sin analys och vid utformning av eventuella författningsförslag.”


Den här texten vittnar om att det kommer ske försämringar. Inte om, utan snarare när och hur.

Att ha en sjukförsäkring, en grund i våra trygghetssystem, som svajar fram och tillbaka funkar inte. Sjukdom är inget som kan bestämmas över. Vi måste få till en sjukförsäkring som kan hålla oavsett vilken regering som styr och där förändringar inte ska kunna ske bakom stängda dörrar och smusslas vidare i procenssen utan att någon information lämnas ut. Det känns inte speciellt demokratiskt eller utvecklande. Och sjukförsäkringen behöver utvecklas, inte gå tillbaka till forntida antaganden.

Sjukförsäkringen måste bli
stabil, trygg, rättssäker
och mänsklig.Utredningar inom sjukförsäkringen som stoppats eller ändrats av nya regeringen:

• 9 februari 2023
Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering (S 2022:07)
(texten ovan)

• 9 februari 2023
Karensutredningen ändrades
(Läs vår text om det här och här)

• 21 december 2022
En mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning
(Det finns inget officiellt dokumenterat på regeringens eller riksdagens sida om detta…är det ens lagligt i en demokrati?)%d bloggare gillar detta: