#116omdagen

Tysta nyheter från regeringen i sjukförsäkringen – igen

***TRIGGERVARNING: politiska direktiv***


Det är verkligen ett ständigt bevakande kring sjukförsäkringen nu då mycket som sker inte offentliggörs vid pressmöten där andra nyheter presenteras. Kring sjukförsäkringen är det så tyst, så tyst från regeringen och deras partner SD.

Vi har inte fått svar på alla frågor ännu, men vi rotar vidare och ser om någon kanske vet och kan komplettera uppgifterna nedan:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden
Dir. 2023:45
Publicerad 30 mars 2023

”Regeringen förlänger utredningstiden för Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.”

Uppdraget skulle ha redovisas senast den 7 juni 2023. I den PDF som finns på nyhetssidan står inga nya direktiv, utan bara om förlängningen och att ”Regeringen beslutar de tilläggsdirektiv till utredningen som framgår av bilagan.

Någon bilaga finns inte att finna i någon länk och när vi söker på dir 2022:63 så hamnar vi självklart på originalutredningen. Läs gärna den.

När vi söker vidare till Dir. 2023:45 hamnar vi på ”Förordning (2022:1693) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar”. I övrigt inget, varken på riksdagens hemsida eller regeringens. Märkligt? Känns lite skumt faktiskt, men får vi en vettig förklaring så kanske det inte är märkligt.

Vi vill i alla fall ha koll på just läkarintygens betydelse och vad som utreds och presenteras där. För lägger vi ihop att Alliansen 2011/12 (då Ulf Kristersson var socialförsäkringsminister) gjorde så att läkarintygens betydelse och vikt gällande arbetsförmåga flyttades över från läkare till Försäkringskassan med det ”bidragsberoende” och den fuskretroriken som nu flödar från samma partier + SD, så går känns det här ytterst obehagligt.

Speciellt som Moderaterna, som verkar styra sjukförsäkringen utifrån egen agenda, i förra budgetmotionen för sjukförsäkringen gav utrymme för ytterligare makt till Försäkringskassan gällande läkarintygen. Försäkringskassan skulle exempelvis kunna stänga av en läkare från att sjukskriva om myndigheten ansåg att dennes intyg inte var tillräckligt bra. Försäkringskassan skulle också utbilda läkare i att skriva intygen och det nämndes även att Försäkringskassan skulle kunna få göra oanmälda besök hos den sjukskrivne för att kontrollera riktigheten. Är det vad som väntar? Känns inte alltför lång bort med tanke på hur övrig politik just nu framförs.

Remiss Utkast till lagrådsremiss: En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet
Dir: S2022/04816

Publicerad 12 januari 2023  · Uppdaterad 24 mars 2023
”Regeringskansliet föreslår en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som gör en digitaliserad och effektiv verksamhet möjlig och som värnar om den enskildes personliga integritet.”


Det här är inte sjukförsäkringen i direkt anknytning, men det handlar om hur myndigheterna ska använda uppgifterna. Så i förlängningen påverkar det. Speciellt intressant kan det vara att läsa remissvaren från olika myndigheter mm.

Tilläggsdirektiv till utredningen Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (S 2021:07)
Dir. 2023:41
Publicerad 24 mars 2023

”Regeringen beslutar förlänga utredningstiden för utredningen Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 20 juni 2023.”

Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats senast den 20 april 2023. Och återigen står det att tlläggsdirektivet finns i bilagan, men ingen länk till denna bilaga. Så någon närmre förklaring till om tilläggsdirektivet bara är en framflyttning av datumet redovisningen eller om det innehåller något mer finns inte. Och varför framflyttning?

Ursprungsuppdraget (S2021:07) presenteras så här: ”Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Meningen är att öka tryggheten och förutsebarheten för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen.”%d bloggare gillar detta: