Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Objektiva fynd

kal

#OBJEKTIVABEVIS – ÅSA

Åsa har tidigare visat ett avslagbeslut från 2018. Nu visar hon ett från 2019 och nu har hon fått diagnosen ME/CFS efter utredning på Stora Sköndals ME/CFS-avdelning.

#OBJEKTIVABEVIS – KARIN

Karin har fått flera avslag då hon har svår grad av ME/CFS och klarar knappt att ta sig till läkaren ens. Hon har genomgått ett antal aktivitetsutredningar och undersökningar, där flertalet läkare och specialister gett utlåtande.

#OBJEKTIVABEVIS – SUSANNE

I motiveringen står det att det inte gjort tester mm, men läkaren har gjort ett antal skattningstester för hennes depression och ångesten. Dessa fick Försäkringskassan, men ansåg att de inte tillförde någon medicinsk fakta.

#OBJEKTIVABEVIS – VITA

Även Vita har flera avslag. Det här visar från juni 2020 där Vita var sjukskriven för utmattningssyndrom.

#OBJEKTIVABEVIS – KAJSA

Läs avslagsmotiveringen i bilden och fundera över hur en myndighet både förminskar personen och dess läkare med en liten handviftning. De skriver i stort sett (#116omdagens tolkning): ”Vi måste skriva att vi förstår din situation för att kunna förolämpa…

#OBJEKTIVABEVIS – KAJSA

Kajsa var sjukskriven för trötthet, recidiverande depression, annat sjukdomstillstånd i mjukvävnad vid tillfället för det här avslaget och följer man hennes avslag ser man att läkaren verkligen undersöker henne och försöker hitta svar som kan hjälpa henne. Ändå skriver…

#OBJEKTIVABEVIS – LOUISE

”Maria” berättar att hon inför beslutet hade delgett Försäkringskassan hela utredningens journalanteckningar där mängder av undersökningar, tester mm gjorda av smärtläkare, arbetsterapeut, psykolog och fysioterapeut tydligt och samstämmigt visar att ”Maria” inte innehar någon som helst arbetsförmåga.

#OBJEKTIVABEVIS – ÅSA

”Maria” berättar att hon inför beslutet hade delgett Försäkringskassan hela utredningens journalanteckningar där mängder av undersökningar, tester mm gjorda av smärtläkare, arbetsterapeut, psykolog och fysioterapeut tydligt och samstämmigt visar att ”Maria” inte innehar någon som helst arbetsförmåga.

#OBJEKTIVABEVIS – KAJSA

”Maria” berättar att hon inför beslutet hade delgett Försäkringskassan hela utredningens journalanteckningar där mängder av undersökningar, tester mm gjorda av smärtläkare, arbetsterapeut, psykolog och fysioterapeut tydligt och samstämmigt visar att ”Maria” inte innehar någon som helst arbetsförmåga.

#OBJEKTIVABEVIS – MARIA

”Maria” berättar att hon inför beslutet hade delgett Försäkringskassan hela utredningens journalanteckningar där mängder av undersökningar, tester mm gjorda av smärtläkare, arbetsterapeut, psykolog och fysioterapeut tydligt och samstämmigt visar att ”Maria” inte innehar någon som helst arbetsförmåga.

#OBJEKTIVABEVIS – STEFAN

Stefan fick avslag på sjukpenningen för ME/CFS. Avslaget i bilden är från 24 nov 2022. Han har genom åren fått flera avslag på grund avsaknad av biomarkörer och objektiva undersökningsfynd.

#OBJEKTIVABEVIS – JESSIKA

Jessika fick avslag 20170721 direkt vid ansökan av hennes sjuskrivning på 75%. Hon var sjukskriven pga av ME och var extremt dålig.

#OBJEKTIVABEVIS – SELMA

Har diagnoserna ME/CFS, HSD/EDS, kronisk smärta och insomni. Hon har varit mestadels sjukskriven sedan 2008 och plötsligt 2019 anser Försäkringskassan att hon har full arbetsförmåga, utan att ha rehabiliterats eller ens genomgått någon arbetsförmågeutredning. Och Selma skriver: ”nu verkar…

#OBJEKTIVABEVIS – LENA

Lena fick avslag på sin sjukpenningansökan 2021. Hennes huvuddiagnos är utmattningssyndrom men det nämns även ångest, sömnsvårigheter, PTSD mm. Lena har nu tagit hjälp av jurist för att överklaga till Förvaltningsrätten.

#OBJEKTIVABEVIS – CONNY

Mikael Johansson fick avslag på en begäran om omprövning av beslut. Bifogad bild är Försäkringskassans tyngsta motivering på avslaget. Datum för avslag: 2019-09-20

#OBJEKTIVABEVIS – MIKAEL

Mikael Johansson fick avslag på en begäran om omprövning av beslut. Bifogad bild är Försäkringskassans tyngsta motivering på avslaget. Datum för avslag: 2019-09-20

#OBJEKTIVABEVIS – VITA

Idag berättar Vita som fick avslag 2020. Hon har varit sjukskriven för utmattningssyndrom sen maj 2019. Först 25%, sen 50%. Först fick hon beviljad 25%, som hon själv avslutade i samband med att hon började studera. Sen sökte hon…

ONLINE DEMONSTRATION #objektivabevis

Med anledning av domen gällande att så kallade objektiva fynd inte är ett krav för att Försäkringskassan ska kunna bevilja sjukpenning så vill vi agera tillsammans med er alla. Fysiska demonstrationer är svåra för många av oss så vi…

”Försäkringskassan ifrågasätter diagnosen specialistläkarna satt”

Försäkringskassan säger att vem som helst kan gå till läkaren och säga vad som helst.  Försäkringskassan anser att det saknas objektiva fynd och att läkarna inte verifierar min utsaga genom observationer. Försäkringskassan ifrågasätter specialistläkarnas diagnos och har reducerat ned det…

”Jag förlorade allt. Min sambo, mitt hem…”

Jag förlorade allt. Min sambo orkade inte det ekonomiska extrema problem uppepå den extra belastningen som min sjukdom gav honom. Han lämnade mig, var tvungen att sälja vårt hem. Jag skulle då klara mig själv och två barn utan…

”Min mans pension ska räcka till allt”

Otydligt intyg och osäker prognos. Har dock fått rätt av både Försäkringskassans omprövare och förvaltningsrätt. Jag är 62 år och har varit sjukskriven sedan 2009. Ska nu på tredje aktivitetsförmågeutredningen.

”Jag föddes med en sjukdom. Det är inget jag valt”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?2019 Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?3 månader Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?Utmattning, EDS. 100% Hur försörjer du dig nu?Maken försörjer familjen. Vi pratar…

De sjuka och utförsäkrade har ingen semester

Deras kamp pågår dag efter dag, oavsett dag. Tillvaron är en ständig kamp att tillfriskna, kontakta vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, be om pengar av anhöriga, låna pengar av banken, söka försörjningsbidrag av socialen. För även när de nekas sjukpenning så…

”Är i en depression på grund av all oro för ekonomin”

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?2020 Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?8 år Vad ville läkaren sjukskriva dig för?ME  I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?100% Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?Min fru…

EKOT SÖKER PERSON att intervjua – avslag vid DAG 180

AVSLUTAD.#116omdagen har blivit kontaktade av en reporter från Ekot på Sveriges Radio igen och de söker en person att intervjua. Men den de söker ska passa in på vissa kriterier och vi ber er respektera dessa. Kriterierna är: Sjukskriven…

MEDIA SÖKER DIG FÖR EN INTERVJU

AVSLUTAD #116omdagen har blivit kontaktade av en mycket kunnig och påläst programledare och reporter för arbetsliv/socialförsäkringsområdet igen och de söker en person att intervjua. Men den de söker ska passa in på vissa kriterier och vi ber er respektera…

”Det finns inga objektiva fynd” /Mina

Konsekvenserna är: Ekonomiska problem. Psykiskt dåligt. Ökad värk. Anhöriga blir drabbad också i detta elände. Alla avslag som man måste överklaga. Dålig kommunikation mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan och vården. Måste bara säga att detta som Försäkringskassan håller på med är…

Vem vann boken?

Under 1-24 december så presenterade vi en ny kunskap varje dag i vår Sjukförsäkringskalender som blev väldigt uppskattad. På självaste julaftonen ville vi överraska någon av alla våra läsare och lottade därför ut Niklas Altermarks bok ”Avslagsmaskinen” till någon…

Lucka 16: En förändring, men är den tillräcklig?

I slutet av november beslutade januaripartierna att genomföra en lagändring som på sikt kommer göra det lättare att vara sjukskriven efter dag 180 genom att fler ska kunna att skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbete. Det är bra.…

Lucka 6: Objektiva fynd

Försäkringskassan har uppfunnit ytterligare ett avslagsinstrument – som helt och hållet har kommit i skymundan i den senaste uppståndelsen kring sjukförsäkringen och dag 180 – nämligen att det krävs objektiva fynd för att någon ska få sjukpenning. Objektiva fynd…

Anette: ”Man letar febrilt efter en anledning att säga nej…”

#116omdagen gestaltar också i en serie inlägg ett antal personer som intervjuats av media under 2017 och 2018 angående avslag på sjukpenning. Här får ni möta Anette Persson som intervjuades av Sveriges Radio den 14/5 2018: Vilket år fick personen avslag på sjukpenning? Juni 2016…

Kristina: ”Jag har levt på min man sen oktober 2016.”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning? Fick avslag 2016-09-29 Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag? Varit sjukskriven sedan 2014-11-13 Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning? ME, Fibromyalgi och IBS. Hur…

Ola: ”Jag skulle inte ens klara sitta och tigga!”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning? Januari 2018 Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag? Nekad sjukpenning efter 180 dagar. Överklagat till FVR. Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning? Specialistläkare sjukskrivit…

Ulrika: ”Jag har skuldsatt mig svårt.”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning? 2015. I samband med de avslagen halverades även min sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag? Ett år Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i…

Ett Almedalstal från de #116omdagen

Jag kommer på mig med att undra varför i hela friden jag skäms så, när jag läser Försäkringskassans ”hot om avslag”. Undrar varför det vrider sig på insidan då jag tar del av den försäkringsmedicinska rådgivarens bedömning av mitt…

%d bloggare gillar detta: