Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Sjukförsäkrings-kalendern 2020

December var och är en månad där det mesta frångår den ”vanliga” ordningen och så även hos oss vilket innebär att vi under december 2020 istället för våra vanliga berättelser presenterade något faktabaserat.

Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen.  För även om ett stort steg för förändring togs under vecka 48 så finns det väldigt mycket kvar att förändra. 

Lucka 24: En överraskning

Idag är det julafton och dags för en överraskning. Syftet med den här kalendern har varit att öka kunskapen om sjukförsäkringen och få dig att förstå varför vi inte kan slå oss till ro trots de förändringar som börjat…

Lucka 23: En plattform för sjukas röster

#116omdagen föddes ur ett behov att protestera. Att vilja göra något men inte kunna göra som alla andra. Men med tron på att det lilla man kan göra ändå kan förändra något.  Vi var, och är, för sjuka för…

Lucka 22: Att berätta i protest

I dagens lucka vill vi hylla de människor som under åren berättat om sina erfarenheter av en sjukförsäkring som inte fungerat. Som genom att protestera offentligt bidragit till att sjukförsäkringen nu är på agendan igen, och tvingat politiken att…

Lucka 21: Nya eller gamla problem?

Med den här kalendern har vi velat visa att problemen i sjukförsäkringen är omfattande – att det är många olika problem, att många olika människor drabbas och att det har pågått länge.  Endel verkar tyvärr fortfarande tro att problemen…

Lucka 20: ”Att falla mellan stolarna”

I olika perioder har olika floskler dominerat när det gäller att förklara problemen i sjukförsäkringen. En av de mest frekvent använda är att säga att de sjuka ”faller mellan stolarna” som om det är något som bara händer utan…

Lucka 19: En viktig tillbakablick att ha i huvudet

Dagens lucka bjuder på ett längre citat från boken Avslagsmaskinen av Niklas Altermark. Ett avsnitt som är viktigt att ha i huvudet när sjukförsäkringen diskuteras även idag. Det handlar om hur språket och idévärlden som från början var en…

Lucka 18: ”Det är bara att överklaga”

Dagens lucka innehåller en kort text om något mycket komplicerat. Företrädare från Försäkringskassan får det ofta att låta som något mycket enkelt att överklaga ett beslut, om tex avslag på sjukpenning, som man anser är felaktigt. Men det är…

Lucka 17: Får de allra flesta som söker sjukpenning godkänt?

Försäkringskassan brukar i officiell kommunikation hävda att de allra flesta får sin sjukpenning godkänd. Siffran de anger har varierat något under åren men budskapet är helt klart att de anser att människor jagar upp sig i onödan angående något…

Lucka 16: En förändring, men är den tillräcklig?

I slutet av november beslutade januaripartierna att genomföra en lagändring som på sikt kommer göra det lättare att vara sjukskriven efter dag 180 genom att fler ska kunna att skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbete. Det är bra.…

Lucka 15: När ekonomin rycks undan

Personer som får avslag på ersättning från sjukförsäkringen och inte kan återgå i arbete blir beroende andra typer av ekonomisk hjälp. Vissa tar lån, andra lever på sparade pengar eller anhörigs lön. De ekonomiska problemen framkommer tydligt i de…

Lucka 14: Avslag på aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning hette tidigare sjukbidrag och är en ersättning som du kan få om du inte har fyllt 30 år och inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år. 2019 fick 49…

Lucka 13: Avslag på sjukersättning

Sverige har OECDs hårdaste regler för att få sjukersättning (tidigare kallat förtidspension). Under 2019 fick 13 410 personer avslag på sin ansökan om sjukersättning, det var 69 procent av alla som ansökte. Om du är i ett rum med tio…

Lucka 12: Indrag av sjukpenning efter 180 dagar

Att få avslag på sjukpenning mitt under en pågående sjukskrivning kallas att få indrag. Sjukpenningen dras in och sjukskrivningen avslutas. Under 2019 var det totalt 36 712 personer som fick blev av med sin ersättning från sjukförsäkringen under pågående…

Lucka 11: Avslag på första ansökan om sjukpenning

Det har varit mycket fokus på avslag vid dag 180 den senaste tiden och det är också där regeringen avser göra förändringar. Men vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att människor får avslag även vid första ansökan…

Lucka 10: Avslag på sjukpenning – totalt

Enligt Försäkringskassan fick 591 000 personer beviljad sjukpenning under 2019. Samma år fick sammanlagt 57 123 människor avslag på densamma. Precis som de som beviljades sjukpenning hade dessa personer ett läkarintyg som intygade att de behövde sjukskrivas. Utan ett…

Lucka 9: SGI – vad har det med sjukförsäkringen att göra?

SGI = Sjukpenninggrundande inkomst = det som din sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning beräknas utifrån. En person som har behov av att vara sjukskriven men får avslag på sin ansökan – och inte kan skydda sin SGI genom att…

Lucka 8: Försäkringskassans utredningsskyldighet

Försäkringskassan hävdar att den sjuke måste bevisa att hen har rätt till sjukpenning, att den sjuke har bevisbördan. Niklas Altermark konstaterar i boken Avslagsmaskinen: ”Den försäkrades bevisbörda, så som denna tolkas av Försäkringskassan, omfattar alltså även läkarens förmåga att…

Lucka 7: DFA-kedjan

DFA-kedjan syftar på D=diagnos, F=funktionsnedsättning och A=aktivitetsbegränsning – något som enligt Försäkringskassan måste hänga ihop och bekräfta varandra för att en person ska ha rätt till sjukpenning.  Vi tar hjälp av Niklas Altermark och boken Avslagsmaskinen igen för att…

Lucka 6: Objektiva fynd

Försäkringskassan har uppfunnit ytterligare ett avslagsinstrument – som helt och hållet har kommit i skymundan i den senaste uppståndelsen kring sjukförsäkringen och dag 180 – nämligen att det krävs objektiva fynd för att någon ska få sjukpenning. Objektiva fynd…

Lucka 5: Normalt förekommande arbete

Apropå detta med dag 180 och normalt förekommande arbete som har varit rätt på tapeten nu på slutet. Vad innebär begreppet egentligen, och vad är det som har blivit så problematiskt kring just detta?  Vi tar återigen hjälp av…

Lucka 4: Niokommanoll

Du kanske har hört någon prata om 9,0 i relation till sjukförsäkringen. Vad är det egentligen?9.0 var ett mål som visades första gången i regleringsbrevet 2016-04-07 till Försäkringskassan och som skulle uppfyllas senaste december 2020. Målet innebar att Försäkringskassan…

Lucka 3: Rehabiliteringskedjan

Detta begrepp har inte något med det vi vanligt vis kallar rehabilitering, att göra utan handlar om att Försäkringskassan bedömer din arbetsförmåga på olika sätt beroende på hur länge du varit sjukskriven. Ju längre du varit sjukskriven, desto tuffare…

Lucka 2: Sänkta sjuktal – friskare befolkning?

Under åren som gått har vi hört politiker och företrädare för Försäkringskassan prata om att Sverige blivit friskare grundat i att sjuktalen sjunkit. Stämmer det verkligen? Nej, sjuktalet mäter inte alls hur sjuk någon är, utan handlar om hur…

Lucka 1: En grund att stå på

Inom sjukförsäkringen finns tre olika ersättningar. Om du inte förstår skillnaden mellan dessa blir det svårt att förstå resten. • Sjukpenning kallas ersättningen du får som sjukskriven. • Sjukersättning kallas ersättningen du får om du aldrig mer kan arbeta…

Annons
%d bloggare gillar detta: