Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Sjukförsäkrings-kalendern 2021

Vi önskar er alla en riktigt god jul

Vi önskar att era berättelser som skickas in till oss sprids. Vi önskar få in fler berättelser. Vi önskar att de som orkar och vågar kunde demonstrera. Vi önskar att de som orkar och vågar berättar i media. Vi…

Vi önskar att avhumaniseringen slutar genast

Vi önskar att ingen människa anses vara någon som inte behöver räknas som en människa. Vi önskar att ingen blev utsatt för att påståenden om att man inte kan tänka och agera själv. Vi önskar att ingen människa blev…

Vi önskar oss en sjukförsäkring fri från siffror

och dagar. Sjukförsäkringen är för människan och för samhället, inte för ett excelark eller en budget. Sjukförsäkringen blir inte trygg genom siffror. Den blir trygg genom respekt och kunskap. Sjukförsäkringen måste bli mänsklig. Våga se utanför boxen.

Vi önskar ett slut på kompetensslöseriet

Vi önskar att vi inte förlorar mer kompetens och trygghet för att siffrorna i kalkylbladen ska bli ”mer lönsamma”. Vi önskar ett samhälle, med en sjukförsäkring, som vill utvecklas, inte avvecklas.

Vi önskar riva muren av tystnad kring FMR

Det pratas om hur rättssäkerheten är i sjukförsäkringen och vad som brister. Vi upplever dock att många glömmer ett område och det gäller de så kallade Försäkringsmedicinska rådgivarna (FMR), förr kallades de tydligen förtroende läkare. Dessa FMR är några…

Vi önskar att diagnosen var osynlig för Försäkringskassan

Under många år har Försäkringskassan i sin iver att få till sina mål från regeringen utarbetat vissa strategier. En av dessa är att gå hårt åt diagnosen som sjukskrivande läkare uppgett, istället för att bedöma den uteblivna arbetsförmågan. De…

Vi önskar se en ryggrad från de ansvariga

Så vi önskar oss en ryggrad, en stolthet och ett jävla anamma i det arbete ni gör. Vi önskar oss det från media, Försäkringskassan och från politiken. Våga rapportera verkligheten. Våga stå upp. Våga stå för de fel ni…

Vi önskar mer makt till läkarintygens betydelse

Detta ständiga ämne – läkarintygen. Genom åren har det framförts att läkarna är dåliga på att skriva intygen och att det är därför avslagen kommer. Undermåliga läkarintyg säger både Försäkringskassan och vissa politiker. Men är de så undermåliga? Vi…

Vi önskar att fördomarna försvinner

Vår önskan idag är att våga tänka till, säga till och protestera mot alla dessa fördomar. Våga vara nyfiken och öppen. Ni behöver inte vara överens, men respektera varandra. Ingen vinner på att inte veta, utan bara anta. Ingen…

Vi önskar att ni ringer en vän

murar av misstro, fördomar, stolthet och ring en vän idag. Våga prata, våga lyssna, våga bjuda på dig. Och bjud in till lite kaffe, bjud på bio, ta en promenad ihop, gå på museum, åk en biltur eller ett…

Vi önskar upprättelse till alla de som nekats sjukpenning

Så alla politiker, från vänster till höger, vi önskar oss en upprättelse till alla de som nekats sin sjukpenning på grund av de nu bevisat bristfälliga lagarna vi har, men framförallt pga hur Försäkringskassan tillåtits agera såsom de gjort…

Vi önskar rättshjälp till de som får avslag

Så vi önskar att det omgående inrättas ett stor enhet med jurister som enbart ska hjälpa de människor som behöver hjälpen för att överklaga Försäkringskassans beslut. En expertenhet som kan alla kryphål och hur man hjälper individen att inte…

Vi önskar samtal för insikt

Så vår enkla, men också extremt svåra, önskning idag är – när du berättar om din situation kring att ha fått avslag på sjukpenningen, våga vara källkritisk i dina samtal. Bjud in andra med dina funderingar och avfärda inte…

Vi önskar att fler vågar lyssna på de som nekas sjukpenning

dag. Inkludera dem i utredningar, lyssna vid kaffebordet vad kollegan berättar, tro på vad din vän säger. Vi löser inga problem genom att utesluta en stor grupp människor. Ta tillvara på deras erfarenhet om sjukförsäkringen istället. Allt annat är…

Vi önskar att #116omdagen inte behöver finnas

Vi låter december vara en månad där vi tar en paus i att publicera berättelser från människor som nekats sjukpenning och i år fokuserar vi oss på några av alla de önskningar som finns kring sjukförsäkringen. Förra året ville…

Annons
%d bloggare gillar detta: