#116omdagen

Berätta du också

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2015-2023? Vill du berätta om det för att människor bättre ska förstå vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser?

Din berättelse kommer att publiceras på vår hemsida, på vår Facebooksida, Instagram och via Twitter. Den kommer även mailas till sjukförsäkringsutskottet, sjukförsäkringsministern och styrelsen på Försäkringskassan samt Generaldirektören där och den ansvariga för sjukförsäkringen.

Tidigare berättelser har bidragit till Niklas Altermarks bok ”Avslagsmaskinen” och det är bland annat genom såna samarbeten vi påverkar för att förbättra sjukförsäkringen. Din berättelse är därför väldigt viktig. Din berättelse gör skillnad.

#116omdagen koncentrerar sig på avslagen eller indragen sjukpenning i dagsläget, samt att det ska ha skett under åren 2015-2023. Det är för att vi vill visa på hur aktuell politik och styrning får genomslag och påverkar. 

Sjukersättning, aktivitetsersättning och andra former av avslag från Försäkringskassan kan vi dessvärre inte publicera i dagsläget då vi skulle förlora ”den röda tråden”. Vi är mycket medvetna om att alldeles för många har väldigt upplysande berättelser kring andra år och andra ersättningar.

Klicka på den bild som passar din berättelse, så kommer du till ett formulär som du fyller i och skicka in. #116omdagen publicerar sedan i den ordning berättelserna kommer in och den kommer att visas på vår hemsida här, på Facebook, Instagram och på Twitter. I dagsläget.

Formuläret kommer innehålla de här frågorna:

  • Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
  • Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
  • Vad ville läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
  • Hur försörjer du dig nu?
  • Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
  • Och sedan är det frivilligt, men också det som gör att berättelsen får mer genomslagskraft, beskriv hur situationen påverkat dig.
  • Vi kommer att be om din e-mailadress. Det är för att vi vill, om vi kommer ihåg, att meddela dig när berättelsen kommer att publiceras och dessutom kan den vara bra om vi behöver fråga något. Vi kommer inte spara den, ge den vidare eller på annat sätt sprida den.
  • Det finns också möjlighet att skicka in en egen bild till oss så att berättelsen blir mer personlig. Det kan vara en bild på dig, på något som är symboliskt för din situation eller liknande. Vi publicerar den i svart/vitt och vi använder kvadratiska/fyrkantiga bilder.
VIKTIGT. LÄS GÄRNA DETTA INNAN:

#116omdagen medverkar inte till att exponera personer som inte gett sitt medtycke till att vara med i aktionen, eller beskriver en annan persons situation på så sätt att det utsätter den personen för ett avslöjande, en kränkning eller integritetsintrång.

Vi vill be om ett sansat språkbruk då det når fram bättre (även om vi har full förståelse för att den frustration mm man känner och vill framhäva i kraftord). Namngivna personer i ett negativt eller avslöjande omnämnande kommer vi kommer att redigera. Vi vill även påminna om att vi inte sätter grupper mot varandra.

Texter kan kommas att redigeras när behovet finns,
men korrigeringar sker endast i nödfall och för att säkerställa att ingen annan utsätts eller om språkbruket är olämpligt.
Du som berättar ansvarar för att det du berättar är rätt
gällande tid, sjukdomar, behandlingar eller liknande,
då vi inte har tillgång till dina handlingar och vi har inte heller möjlighet pga vår begränsade energi att om och om igen korrigera gällande inskickade berättelser.

Genom att ni skickar in en berättelse till oss så godkänner ni att den kommer att publiceras på våra olika sociala forum (blogg, twitter, Facebook, Instagram och youtube) och eventuella framtida medier, samt att #116omdagen använder dessa berättelser för att upplysa i syfte få en mänsklig och trygg sjukförsäkring genom olika aktioner.


%d bloggare gillar detta: