#116omdagen

Om #116omdagen

#116omdagen föddes ur ett behov att protestera. Att vilja göra något men inte kunna göra som alla andra. Men med tron på att det lilla man kan göra ändå kan förändra något. 

Vi var, och är, för sjuka för att driva en proteströrelse i klassisk bemärkelse. För begränsade för att utöva fysisk aktivism. Vi frågade oss: Kan man vara en del av kampen för förändring utan att lämna sitt hem? Utan att delta i demonstrationer eller fysiska aktioner? Kan man påverka utan att skriva plakat? Kan min berättelse betyda något även om jag behöver utelämna mitt namn? Vi ville inte överlämna kampen åt någon annan för att vi inte kunde delta på det sätt samhället förväntade sig. Vi ville för en gångs skull representera oss själva. Det kändes extra viktigt eftersom det handlar om en kamp för en förändring av systemet som gjort oss så illa.

Vi insåg att det bästa vi kunde göra var att skapa en digital plattform där sjuka människors röster fick höras. Där död statistik förvandlades till kött och blod. För vi visste att det fanns många fler som oss. Personer som hade fått hela sin tillvaro upp och nedvänd på grund av Försäkringskassans beslut. Fått sin verklighet förnekad. Som ville protestera men inte kunde. 

När vi beslutade oss för att starta #116omdagen bemöttes alla försök att offentligt berätta om negativa erfarenheter relaterat till avslag på sjukpenning med floskler om att det handlade om enskilda fall. Och de personliga erfarenheterna gjordes även då till något icke trovärdigt i mötet med Försäkringskassan. Att låta sjuka berätta om det de varit med om blev vår protest mot det ruttna systemet. En kamp för upprättelse av de av sjukas ord. Vi ville samla berättelser för att visa för omvärlden att vi var många och att våra upplevelser faktiskt liknade varandras. I motsats till vad politiker och företrädare för Försäkringskassan sa. 

Vi frågade oss: Hur många (överensstämmande) enskilda fall behövs det innan de bevisar ett systemfel?

Idag har vi över 600 berättelser som med all önskvärd tydlighet visar att detta inte handlar om individer med otur utan om ett system som inte fungerar som det var tänkt. Vi har sett det som att vår uppgift har varit att samla på bevis för att visa att vi har rätt och att de som sa att det handlade om enstaka individer med otur hade fel. Det är vårt bidrag i kampen. 

Hittills har vi nu ett material där varje enskild berättelse tillsammans med de andra utgör bevis för en av våra största samtida välfärdspolitiska skandaler.

Tack till alla er som protesterat med oss och som vill protestera med oss!

Under 2020 fick sammanlagt 70 741 personer avslag på eller indrag av sin sjukpenning. Det är 194 personer om dagen – varje dag.

Vilka är de och hur har deras liv påverkats av Försäkringskassans beslut?

Vissa kallar personliga berättelser för anekdotisk bevisföring. Det påstås vara något otillförlitligt. Något som ska tas med en nypa salt. Försäkringskassan gör något liknande och kallar den sjukes berättelse för subjektiv, och behandlar den som något de måste bortse från. Inte lita på.

Att lägga vikten vid objektivitet, procentsatser och statistik är ett sätt distansera sig till människan. Att inte bli personligt involverad. Något som gör det möjligt att genomföra beslut som påverkar människors liv mycket negativt, utan att själv riskera bli känslomässigt påverkad.

Det kallas också avhumanisering.

Men de ökade avslagen berör faktiskt människors liv, och för att förstå hur behöver vi se människan bakom siffrorna. Vi måste låta statistiken anta en personlig form. Och låta oss beröras.

Låta människor vara människor!

Vi behöver lära känna de 116 om dagen för att kunna få till en hållbar förändring. Ett tryggt sjukförsäkringssystem. Det är syftet med denna aktion. 


#116omdagen medverkar inte till att exponera personer som inte gett sitt medtycke till att vara med i aktionen, eller beskriver en annan persons situation på så sätt att det utsätter den personen för ett avslöjande, en kränkning eller integritetsintrång.

Vi vill be om ett sansat språkbruk då det når fram bättre (även om vi har full förståelse för att den frustration mm man känner och vill framhäva i kraftord). Namngivna personer i ett negativt eller avslöjande omnämnande kommer vi kommer att redigera. Vi vill även påminna om att vi inte sätter grupper mot varandra.

Texter kan kommas att redigeras när behovet finns.

Genom att ni skickar in en berättelse till oss så godkänner ni att den kommer att publiceras på våra olika sociala forum (blogg, twitter, Facebook, Instagram och youtube) och eventuella framtida medier, samt att #116omdagen använder dessa berättelser för att upplysa i syfte få en mänsklig och trygg sjukförsäkring genom olika aktioner.

#116omdagen tar också avstånd från alla försök att utnyttja
vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar. Vi anser inte att människor som säger att de strider för att förbättra för en utsatt grupp är trovärdiga, om de gör det genom att smutskasta och försämra förutsättningarna för en annan utsatt grupp! Att utnyttja sjukas utsatta position som slagträ i en debatt som borde omfatta alla utsatta grupper i vårt samhälle, går rakt mot våra värderingar.


%d bloggare gillar detta: