Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Förvarnad om avslag

Förvarnad om avslag:


Glöm inte att maila en eventuell bild till: 116omdagen(snabela)gmail.com

#116omdagen medverkar inte till att exponera personer som inte gett sitt medtycke till att vara med i aktionen, eller beskriver en annan persons situation på så sätt att det utsätter den personen för ett avslöjande, en kränkning eller integritetsintrång.

Vi vill betona att ett sansat språkbruk når fram bättre (även om vi har full förståelse för att den frustration mm man känner och vill framhäva i kraftord). Namngivna personer i ett negativt eller avslöjande omnämnande kommer vi kommer att redigera. Vi vill även påminna om att vi inte sätter grupper mot varandra. Texter kan kommas att redigeras när behovet finns.


Det är tillåtet att ladda ner och använda aktionsbilderna (inte privata foton tillhörande berättelserna) för att sprida information om #116omdagen

Tack för hjälpen – tillsammans SKA vi förändra det här!

%d bloggare gillar detta: