#116omdagen

Vad är syftet med #116omdagen?

Syftet med #116omdagen är lära känna de som fått avslag eller indragen sjukpenning och genom deras berättelserna påverka för en mänsklig, trygg och rättssäker sjukförsäkring.

#116omdagen vill ge ett utrymme för alla som blivit nekade eller fått indragen sjukpenning att göra sin röst hörd.

Namnet #116omdagen är taget från Försäkringskassans årsredovisning för år 2017 där vi räknade ut att det var 116 människor varje dag – även lördag och söndag – som blev av med sin sjukpenning.

(Egentligen borde vi senare ha ändrat namnet till #135omdagen när Försäkringskassan redigerat sina årsredovisningssiffror för 2017, men det hade bara blivit förvirrande för alla följare.)

År 2020 var det 194 människor varje dag som fick avslag på sin sjukpenning varje dag.

Klicka på bilden så blir den större i ett nytt fönster.

#116omdagen medverkar inte till att exponera personer som inte gett sitt medtycke till att vara med i aktionen, eller beskriver en annan persons situation på så sätt att det utsätter den personen för ett avslöjande, en kränkning eller integritetsintrång.

Vi vill be om ett sansat språkbruk då det når fram bättre (även om vi har full förståelse för att den frustration mm man känner och vill framhäva i kraftord). Namngivna personer i ett negativt eller avslöjande omnämnande kommer vi kommer att redigera. Vi vill även påminna om att vi inte sätter grupper mot varandra.

Texter kan kommas att redigeras när behovet finns.

Genom att ni skickar in en berättelse till oss så godkänner ni att den kommer att publiceras på våra olika sociala forum (blogg, twitter, Facebook, Instagram och youtube) och eventuella framtida medier, samt att #116omdagen använder dessa berättelser för att upplysa i syfte få en mänsklig och trygg sjukförsäkring genom olika aktioner.

#116omdagen tar avstånd från alla försök att utnyttja
vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Vi anser inte att människor som säger att de strider för att förbättra för en utsatt grupp är trovärdiga, om de gör det genom att smutskasta och försämra förutsättningarna för en annan utsatt grupp!

Att utnyttja sjukas utsatta position som slagträ i en debatt
som borde omfatta alla utsatta grupper i vårt samhälle,
går rakt mot våra värderingar.


%d bloggare gillar detta: