#116omdagen

Vad är #116omdagen?

Under det senaste åren har media rapporterat om sjunkande sjuktal samtidigt som fler och fler sjuka berättat om att de fått avslag på sjukpenning, trots att läkare intygat att arbetsförmåga saknas.

Representanter från Försäkringskassan och ansvariga politiker gör allt för att framhålla att de allra flesta får sin sjukpenning godkänd, att ökningen är mycket liten och att de som klagar är människor som har svårt att acceptera att deras sjukdom kan göra att de behöver byta arbete, eller att de är missnöjda för att de har svårt förstå innehållet i Försäkringskassans beslut.

Från politiskt håll framhålls också att myndigheterna samarbetar dåligt och att detta är anledningen till att människor ”hamnar mellan stolarna”. Kritik mot Försäkringskassan och de ökande antalet avslag bemöts med vackra ord om ökad kvalité i bedömningarna och en ökad rättssäkerhet.

Aldrig talas det om att ökade avslag skulle kunna bero på att Försäkringskassans bedömningar blivit striktare vilket lett till felaktiga beslut. Och alla evetuella samband med regeringens mål om ett sjuktal om nio dagar per person och år förnekas.

Försäkringskassans årsredovisning för 2017 finns dock siffror som visar på kraftigt ökade avslag. Mellan 2015 till 2017 ökade avslagen vid initial ansökan om sjukpenning från 6710 till 15758 personer. Avslagen under pågående sjukfall ökade under samma period från 9919 till 26587 personer.

Det stämmer att detta inte gäller en särskilt stor andel personer om vi ser till alla som är sjukskrivna. Men alla individer som får avslag har faktiskt har en läkare som intygar deras behov av sjukskrivning. Vi måste också förstå att för en sjuk individ kan ett avslag få extrema konsekvenser för både hälsa och ekonomi och många har inte kapacitet att ta sitt ärende genom en rättslig process. Därför behöver vi se på det här ur ett annat perspektiv.

Under våren 2018 släppte Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) en rapport om gruppen som fått sin sjukpenning indragen, alltså de som får avslag under pågående sjukperiod. De visar att ökningen av denna typ av avslag fyrdubblats sedan 2014 och att den är allra störst i gruppen som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar. I vissa län får så många som en fjärdedel av dessa sjukpenningen indragen.

Under 2017 fick sammanlagt 116 personer avslag eller indrag av sjukpenning VARJE DAG. Vilka är de och hur har deras liv påverkats av Försäkringskassans beslut?

Vissa kallar personliga berättelser för anekdotisk bevisföring. Det påstås vara något otillförlitligt. Något som ska tas med en nypa salt. Försäkringskassan gör något liknande och kallar den sjukes berättelse för subjektiv, och behandlar den som något de måste bortse från. Inte lita på.

Att lägga vikten vid objektivitet, procentsatser och statistik är ett sätt distansera sig till människan. Att inte bli personligt involverad. Något som gör det möjligt att genomföra beslut som påverkar människors liv mycket negativt, utan att själv riskera bli känslomässigt påverkad.

Det kallas också avhumanisering.

Men de ökade avslagen berör faktiskt människors liv, och för att förstå hur behöver vi se människan bakom siffrorna. Vi måste låta statistiken anta en personlig form. Och låta oss beröras.

Låta människor vara människor!

Vi behöver lära känna de 116 om dagen för att kunna få till en hållbar förändring. Ett tryggt sjukförsäkringssystem. Det är syftet med denna aktion. 


Namnet #116omdagen är taget från Försäkringskassans årsredovisning för år 2017 där vi räknade ut att det var 116 människor varje dag – även lördag och söndag – som blev av med sin sjukpenning.

(Egentligen borde vi senare ha ändrat namnet till #135omdagen eftersom Försäkringskassan sedan redigerade sina årsredovisningssiffror.)

År 2019 var det 158 människor varje dag som fick avslag på sin sjukpenning varje dag.

Klicka på bilden så blir den större i ett nytt fönster.

#116omdagen medverkar inte till att exponera personer som inte gett sitt medtycke till att vara med i aktionen, eller beskriver en annan persons situation på så sätt att det utsätter den personen för ett avslöjande, en kränkning eller integritetsintrång.

Vi vill be om ett sansat språkbruk då det når fram bättre (även om vi har full förståelse för att den frustration mm man känner och vill framhäva i kraftord). Namngivna personer i ett negativt eller avslöjande omnämnande kommer vi kommer att redigera. Vi vill även påminna om att vi inte sätter grupper mot varandra.

Texter kan kommas att redigeras när behovet finns.

Genom att ni skickar in en berättelse till oss så godkänner ni att den kommer att publiceras på våra olika sociala forum (blogg, twitter, Facebook, Instagram och youtube) och eventuella framtida medier, samt att #116omdagen använder dessa berättelser för att upplysa i syfte få en mänsklig och trygg sjukförsäkring genom olika aktioner.

#116omdagen tar också avstånd från alla försök att utnyttja
vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar. Vi anser inte att människor som säger att de strider för att förbättra för en utsatt grupp är trovärdiga, om de gör det genom att smutskasta och försämra förutsättningarna för en annan utsatt grupp! Att utnyttja sjukas utsatta position som slagträ i en debatt som borde omfatta alla utsatta grupper i vårt samhälle, går rakt mot våra värderingar.


%d bloggare gillar detta: