#116omdagen

Anhörig, vän, kollega…

Alla ni som kämpar tillsammans med den sjuke förtjänas att lyftas och hyllas då ni gör en otroligt viktig uppgift när samhällsfunktionerna svikit. Ni är våra hjältar, vår klippa, vår trygghet.

Så att även ni anhöriga, vännerna, kollegorna eller andra får utrymme att berätta hur ni påverkas av avslaget personen fått, är något värdefullt och viktigt för att förstå hur omfattande ett avslag blir. För ett avslag påverkar. Ekonomin påverkas, arbetsbördorna omfördelas, relationer slits eller fördjupas – skriv om hur du upplever situationen.

Vi har ett viktigt krav när ni skickar in er berättelser – respektera alla inblandade.

Fyll i frågorna här nedan och skriv din berättelse.


Tack för att du berättar.
Inspirera gärna fler att bidra med sina berättelser.

Glöm inte att maila en eventuell bild till: 116omdagen(snabela)gmail.com


#116omdagen medverkar inte till att exponera personer som inte gett sitt medtycke till att vara med i aktionen, eller beskriver en annan persons situation på så sätt att det utsätter den personen för ett avslöjande, en kränkning eller integritetsintrång.

Vi vill betona att ett sansat språkbruk når fram bättre (även om vi har full förståelse för att den frustration mm man känner och vill framhäva i kraftord). Namngivna personer i ett negativt eller avslöjande omnämnande kommer vi kommer att redigera. Vi vill även påminna om att vi inte sätter grupper mot varandra. Texter kan kommas att redigeras när behovet finns.

Genom att ni skickar in en berättelse till oss så godkänner ni att den kommer att publiceras på våra olika sociala forum (blogg, twitter, Facebook, Instagram och youtube) och eventuella framtida medier, samt att #116omdagen använder dessa berättelser för att upplysa i syfte få en mänsklig och trygg sjukförsäkring genom olika aktioner.

Det är tillåtet att ladda ner och använda aktionsbilderna (inte privata foton tillhörande berättelserna) för att sprida information om #116omdagen

Tack för hjälpen – tillsammans SKA vi förändra det här!


%d bloggare gillar detta: