Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vilka står bakom #116omdagen?

#116omdagen är ingen förening, inget företag eller något liknande, och vi är inte heller bundna till något särskilt politiskt parti och representerar inte heller någon specifik diagnosgrupp.

#116omdagen bildades av en löst sammansatt grupp, utspridda över Sverige och samverkar via internet med varandra. Vi är själva sjuka eller så är vi anhöriga till sjuka, och alla är vi påverkade av de ökade avslagen på olika sätt och i olika grader.

Vi har valt att vara anonyma då vi är i beroendeställning till Försäkringskassans bedömningar för att få en sjukpenning för att klara våra omkostnader i livet. Vi vet av erfarenhet hur lätt en arbetsförmåga kan tolkas fram om viljan finns hos myndigheten. Om någon har extremt svårt med att vi är anonyma så får ni ställa en fråga via mail. Vi anser inte att sådana frågor ska behandlas offentligt.

Vi har även begränsad energi för dra igång större aktioner mm i dagsläget och hoppas att vi alla, tillsammans, kan bidra på olika sätt för att påverka. Och då vi själva är sjuka så är det olika personer som hjälps åt – alltefter dagsform. Därför är det skriftliga via mail en bra kanal för att undvika att ärenden faller mellan stolarna hos oss.


#116omdagen tar också avstånd från alla försök att utnyttja
vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar. Vi anser inte att människor som säger att de strider för att förbättra för en utsatt grupp är trovärdiga, om de gör det genom att smutskasta och försämra förutsättningarna för en annan utsatt grupp! Att utnyttja sjukas utsatta position som slagträ i en debatt som borde omfatta alla utsatta grupper i vårt samhälle, går rakt mot våra värderingar.


Annons
%d bloggare gillar detta: