Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

I riksdagen om sjukförsäkringen

Här försöker vi samla länkar till de debatter mm som finns på riksdagens webb-TV som rör sjukförsäkringen. Varje debatt där har ett protokoll som man kan läsa om man inte orkar lyssna. Vi lägger även in partiledardebatterna, men de handlar sällan om sjukförsäkringen.
Klicka på rubriken för att komma till WebbTV där ni kan lyssna eller läsa.

interpellationsdebatt – samordningsförbunden och hjälp för sjuka att öka sin arbetsförmåga
7 mars 2023

Åsa Eriksson (S) ställer en fråga till Anna Tenje (M): Har statsrådet och regeringen för avsikt att vidta några åtgärder för att stärka samordningsförbundens möjligheter att ge fler sjuka individer hjälp att öka sin arbetsförmåga?

interpellationsdebatt – nedskärningar i regionerna
21 februari 2023
Hur vården styrs och regleras påverkar i allra högsta grad oss som är i behov av deras hjälp. Därför kan den här vara av intresse.

Beslut – socialavgifter
16 februari 2023

Socialavgifterna påverkar i högsta grad sjukförsäkringen. Därför är det viktigt att följa hur det resoneras kring det här. Genom åren har ju avgifterna till sjukförsäkringen tjuvats för att användas till annat.

Debatt om förslag – socialavgifter
16 februari 2023

Socialavgifterna påverkar i högsta grad sjukförsäkringen. Därför är det viktigt att följa hur det resoneras kring det här. Genom åren har ju avgifterna till sjukförsäkringen tjuvats för att användas till annat.

Interpellationsdebatt Karensavdraget
14 februari 2023

Åsa Eriksson (S) ställer fråga till Anna Tenje (M): Avser statsrådet att vidta åtgärder för att göra karensavdraget mer rättvist, och vilka åtgärder handlar det om i så fall?

Partiledardebatt
18 januari 2023
Ulf Kristersson säger bland annat: ”De fyra samarbetspartierna har lagt väl kända åsiktsskillnader åt sidan för att ta ansvar för Sverige i en svår tid. Det vi är överens om kommer att genomföras, vilket länge var det normala i svensk politik.” Annie Lööfs sista partiledardebatt.

Beslut
utgiftsområde 10
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att förlänga det tillfälliga undantaget från vissa bedömningar av sjukpenningen vid uppskjuten vård eller rehabilitering till och med utgången av 2023. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om bemyndiganden, befogenheter, om ekonomiska åtaganden. Samtidigt sa riksdagen nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Debatt
utgiftsområde 10
Debatten som föregick det beslut som sedan fattades den 20 december 2022. Mycket intressant och viktig.

Interpellationsdebatt:
Rättvist karensavdrag
Zara Leghissa (S) ställer 2 frågor till Anna Tenje (M) 1. Tänker statsrådet ta några initiativ, och i så fall vilka, för att förändra karensavdraget och göra det mer rättvist för yrkesgrupper som inte har möjlighet att arbeta hemifrån?) 2. Har statsrådet och regeringen för avsikt att arbeta vidare med förslagen från den utredning om karensavdraget och sjuklönen som ska redovisas nästa år?

Interpellationsdebatt:
Absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen
Åsa Eriksson (S) ställer 1 fråga till Anna Tenje (M)

Kommer statsrådet att medverka till att regeringen återinför absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen igen?

Interpellationsdebatt:
En trygg sjukförsäkring
Åsa Eriksson (S) ställer 1 fråga till Anna Tenje (M)

Delar statsrådet upplevelsen av innehållet i Tidöavtalet, det vill säga att sjukförsäkringen är tryggad långsiktigt med avtalet, och innebär det därmed att statsrådet inte avser att införa nedskärningar i sjukförsäkringen?

Budgetdebatt
allmänt
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) lämnar regeringens budgetproposition till riksdagen. Därefter följer en debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. 

Partiledardebatt
26 oktober 2022

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) lämnar regeringens budgetproposition till riksdagen. Därefter följer en debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. 

Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att bosättningstid i ett tidigare hemland inte längre ska kunna tillgodoräknas som försäkringstid för garantipension eller garantipension till omställningspension. 

Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

Förslaget gäller den som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Socialförsäkringsfrågor
Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Försäkringskassan och andra myndigheter större befogenheter att dela information med varandra för att öka och effektivisera samarbetet och skapa förutsättningar för att utreda bidragsfusk.

Interpellationsdebatt:
Sjukförsäkringens brister för personer med psykisk ohälsa

Julia Kronlid (SD)ställer 3 frågor till Ardalan Shekarabi (S). 1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta inom sitt ansvarsområde för att förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa? 2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta inom sitt ansvarsområde för att människor som drabbas av psykisk ohälsa ska få tillgång till fullgod rehabilitering? 3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att anpassa bedömningar vid sjukskrivning efter psykisk ohälsa för att undvika rättsosäkra och inhumana utförsäkringar?

%d bloggare gillar detta: